LV EN LT RU DE

Projekts “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu”


Projekts “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu”
(Creating New Tourist Destination By Joining Two Border Regions in Latgale-Rytu Aukstaitija)

Projekta mērķis ir veicināt abu pierobežas reģionu ekonomisko izaugsmi, sekmējot tūrisma industrijas attīstību.
Projekta apakšmērķi:
 • veicināt reģiona kā kopēja tūrisma galamērķa atpazīstamību – Baltijas ezeru zeme – ar fokusētu marketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu reģionā;
 • papildināt un uzlabot esošos tūrisma produktus un attīstīt jaunus produktus un produktu paketes – kas balstītas uz reģionu īpašajām priekšrocībām;
 • paaugstināt pārrobežu sadarbību tūrisma sektorā, izveidojot kopēju informatīvo sistēmu un veicinot uzņēmumu sadarbību.
Projekta partneri:
Vadošais partneris - Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Partneri - Ignalinas atomelektrostacijas reģionālā attīstības aģentūra, Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas biroji, Utenas rajona administrācija, Latgales tūrisma asociācija, kā arī TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra.
Projekta ieviešanas laiks:
2005. gada decembris – 2007. gada novembris
Projekta budžets
(1) ERAF finansējums - (EUR) 442 890
(2) Nacionālais finansējums Latvija un Lietuva - (EUR) 147 630

Kopā - (EUR) 590 520
Projekta mērķa grupas:
 • abu reģionu tūrisma uzņēmēji
 • abu reģionu iedzīvotāji (vairāk kā 500 000 iedzīvotāju)
 • mārketinga aktivitātēm – īpaši Viļņas (550,000) un Rīgas (800,000) iedzīvotāji kā galvenās mērķa grupas.
Plānotie rezultāti un pasākumi:
Projekta ieviešana veicinās Baltijas ezeru zemes atpazīstamību kā pievilcīgu galamērķi tūristiem un sekmēs tūristu skaita pieplūdumu.
 • kopējas tūrisma informatīvās sistēmas izveide – (saistot kopā mājas lapas www.latgale.lv, www.ezerukrastas.lt un www.balticlakes.com), tūrisma informācija 5 valodās;
 • 36 interaktīvi apmācību semināri, 120 individuālās konsultācijas un 6 pieredzes apmaiņas braucieni 40 uzņēmējiem, kas saistīti ar ūdenstūrismu, 40 amatniekiem un 40 kultūras tūrisma speciālistiem Latvijā un Lietuvā;
 • izveidotas 20-30 jaunas, pievilcīgas tūrisma pakalpojumu paketes;
 • 2 priekšizpētes (ūdenstūrismam nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekšzemes ūdensceļu izveide), ar kuru rezultātiem būs iespējams pamatot investīcijas infrastruktūrā nākošajā periodā no 2007.g līdz 2013. gadam;
 • Baltijas ezeru zemes kā vienota tūrisma reģiona veicināšanas stratēģija 2007.-2012. gadiem;
 • 80 000 eksemplāru reģiona tūrisma kartes, 2 tūrisma produktu brošūras (70 000 kopiju), 2 pasākumu bukleti (14 000 kopiju 5 valodās);
 • visaptveroša nacionālā līmeņa reklāmas kampaņa 2 gadu garumā, iekļaujot sevī:
 • ikgadēji laikrakstu speciālizlaidumi (200 000 kopiju Latvijā un Lietuvā);
 • 18 āra reklāmas stendi un reklāma uz tramvaja (Rīgā) un trolejbusa (Viļņā) uz 18 mēnešiem;
 • 2 reklāmas klipu parādīšana TV (katrs 36 reizes), 4 radio reklāmas pārraidītas 54 reizes katra;
 • 40 publikācijas masu mēdijos;
 • 3 reklāmas banneri 16 interneta portālos uz 18 mēnešiem;
 • piedalīšanās 6 tūrisma izstādēs.
BJR INTERREG IIIA projektu “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu” līdzfinansē Eiropas Savienība