Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/latgale/lraa/projekti/jauna_turisma_galamerka_radisana_latgale_rytu_aukstaitija

» Latgale » Latgales reģiona attīstības aģentūra » Projektu datu bāze

Projekts “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu”


Projekts “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu”
(Creating New Tourist Destination By Joining Two Border Regions in Latgale-Rytu Aukstaitija)

Projekta mērķis ir veicināt abu pierobežas reģionu ekonomisko izaugsmi, sekmējot tūrisma industrijas attīstību.
Projekta apakšmērķi:
  • veicināt reģiona kā kopēja tūrisma galamērķa atpazīstamību – Baltijas ezeru zeme – ar fokusētu marketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu reģionā;
  • papildināt un uzlabot esošos tūrisma produktus un attīstīt jaunus produktus un produktu paketes – kas balstītas uz reģionu īpašajām priekšrocībām;
  • paaugstināt pārrobežu sadarbību tūrisma sektorā, izveidojot kopēju informatīvo sistēmu un veicinot uzņēmumu sadarbību.
Projekta partneri:
Vadošais partneris - Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Partneri - Ignalinas atomelektrostacijas reģionālā attīstības aģentūra, Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas biroji, Utenas rajona administrācija, Latgales tūrisma asociācija, kā arī TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra.
Projekta ieviešanas laiks:
2005. gada decembris – 2007. gada novembris
Projekta budžets
(1) ERAF finansējums - (EUR) 442 890
(2) Nacionālais finansējums Latvija un Lietuva - (EUR) 147 630

Kopā - (EUR) 590 520
Projekta mērķa grupas:
  • abu reģionu tūrisma uzņēmēji
  • abu reģionu iedzīvotāji (vairāk kā 500 000 iedzīvotāju)
  • mārketinga aktivitātēm – īpaši Viļņas (550,000) un Rīgas (800,000) iedzīvotāji kā galvenās mērķa grupas.
Plānotie rezultāti un pasākumi:
Projekta ieviešana veicinās Baltijas ezeru zemes atpazīstamību kā pievilcīgu galamērķi tūristiem un sekmēs tūristu skaita pieplūdumu.
BJR INTERREG IIIA projektu “Jauna tūrisma galamērķa radīšana, apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu” līdzfinansē Eiropas Savienība

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra