LV EN LT RU DE

Projekta "RoboNet" aktualitātes


 • Projekta RoboNet noslēgumā
  Tuvojas noslēgumam projekts Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts RoboNet - "IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstīšana pārrobežu reģiona skolās Latgalē, Visaginā un Ignalinā". Projekta vadošais partneris – Latgales reģiona attīstības aģentūra, lietuviešu partneris – Eiroreģiona Ezeru zeme Lietuvas birojs. Projekta galvenais mērķis - stiprināt reģiona cilvēkresursu kompetences IKT un robotikas jomā. Projekta pasākumi tika īstenoti kompleksi aktivitātes paredzēja gan skolotāju kompetenču celšanu robotikas mācīšanai skolā, gan atbalsta mācību materiālu izstrādi – robotikas rokasgrāmatas un mācību video rullīšu formātā, aprīkojuma piegādes 9 Latgales skolām un 5 skolām Lietuvā, robotikas pulciņu izveidošanas un stiprināšanas aktivitātes, kā arī atbalstu robotikas sacensību rīkošanai.
 • Konference “STEM un robotikas iemaņu stiprināšana Latvijā”
  27. aprīlī Zoom tiešsaistes režīmā ar tiešraides translāciju platformā Facebook norisinājās Latgales reģiona attīstības aģentūras rīkotā konference STEM un robotikas iemaņu stiprināšana Latvijā.    Konferenci moderēja Juris Erts – robotikas jomas entuziasts un kustības aizsācējs Latgalē. Konferences ievadsesijā Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs sniedza informāciju par projekta Robonet ieviešanas mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem Latgales reģionā, kura ietvaros, izmantojot kompleksu pieeju jomas attīstībā tikuši gan apmācīti robotikas skolotāji, izstrādāta un izdota robotikas rokasgrāmata un mācību video, 9 skolām Latgalē iegādāts robotikas mācību aprīkojums, skolās izveidoti robotikas pulciņi un sniegts atbalsts robotikas sacensību organizēšanai. Konferencē ar ziņojumiem uzstājās atzīti robotikas jomas eksperti un entuziasti Latvijā. Konferencē dalību ņēma plānošanas reģionu un pašvaldību speciālisti, izglītības pārvalžu pārstāvji, skolu vadība un skolotāji no visiem Latvijas reģioniem – gan Latgales, Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales.
 • Veiksmīgi norisinājušās ar Robonet projekta atbalstu rīkotās robotikas sacensības Robotika Daugavpils
  22. aprīlī Daugavpils Iespēju vidusskolā pirmo reizi pilsētā norisinājās robotikas sacensības Robotika Daugavpils 2023. Sacensībās dalību ņēma vairāk kā 200 dalībnieki no Latgales, Vidzemes, Zemgales, Rīgas mūsu kaimiņu Lietuvas skolām un robotikas klubiem. Kopumā sacensības norisinājās 14 robotikas disciplīnās dažādās kategorijās – gan skolēniem, gan Pro līmenī, tās bija aizrautīgas Lego sumo, līnijsekošana, folkrace, gan Irobotu, gan mini sumo un sumo komandu cīņas.
 • Robotikas sacensības Ignalinā
  Šoreiz Ignalina bija vieta, kur pulcējās gudri un radoši skolēni no Ezeru krasta un Latgales reģionu skolām, lai sacenstos robotikas sacensībās "Robotikas sacensības Ignalina 2023". Ignalinos Česlovo Kudabos ģimnāzija pieņēma izaicinājumu pārvērst savas skolas telpas par kaujas lauku, kurā dalībnieki cīnījās ar pašu konstruētiem un ieprogrammētiem robotiem. Desmit stundu intensīvajā konkurencē sacentās skolēni no Lietuvas un Latvijas skolām, tostarp Ignalinas Česlovo Kudabos ģimnāzijas, Visaginas "Atgimimo", "Verdenės" ģimnāzijas un "Gerosios vilties" progimnāzijas, Dusetu Kazimiero Būgos ģimnāzijas, Viļakas, Vidučas, Balvas, Rugāju, Ludzas, Špoģu, Saskaņas, Līvānu, Preiļu skolām.
 • Noslēgusies aprīkojuma piegāde projektā LLI-542 “IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” (RoboNet) iesaistītajām skolām
  Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt cilvēkresursu kompetences IT programmēšanas un robotikas jomā Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionā. Viens no galvenajiem projekta ietvaros veicamajiem uzdevumiem bija materiālās bāzes stiprināšana projekta partneru sadarbības pašvaldību 14 vispārizglītojošajās skolās Latgalē (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Līvānu 1. vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Balvu Valsts ģimnāzija, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola un Špoģu vidusskola) un Lietuvā (Ignalinas Česlovo Kudabos proģimnāzija, Visaginas “Atgimimo” ģimnāzija, “Gerosios Vilties” vidusskola, Visaginas “Verdenės” ģimnāzija un Dusetu Kazimiero Būgos ģimnāzija).