LV EN LT RU DE

Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē”

Projekta nosaukums: Nr.2/VESEL/18/001 „Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana-AKTĪVS LATGALEI”
Projekta īstenošanas laiks: 03.05.2018.-30.11.2018.
Kopējās projekta izmaksas 133 901.29 EUR. Projekta Valsts budžeta finansējums sastāda 120 000,00 EUR
Projekta mērķis: sekmēt veselīgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību iedzīvotājiem un it īpaši jauniešiem.
Mērķa sasniegšanai izvēlēti 3 veidu uzdevumi:
  1. sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 12 projektā iesaistītajām pašvaldībām
  2. viena jauna publiska sporta infrastruktūras objekta ierīkošana Preiļos
  3. organizēšana bērnu un jauniešu vasaras basketbola nometne un 6 turnīri dažādos sporta veidos – basketbols, pludmales volejbols, futbols un teniss Latgales reģionā
Projekta aktivitātes:
* Bērnu un jauniešu treniņnometne
* Zēnu un meiteņu 7x7 futbola turnīrs Preiļos
* Bērnu un jauniešu tenisa turnīrs Daugavpilī
* Pludmales volejbola turnīrs Līvānos
* Futbola turnīrs pieaugušajiem Preiļos
* Bērnu un jauniešu basketbola turnīrs Daugavpilī
* Pieaugušo pāru tenisa turnīrs Daugavpilī