LV EN LT RU DE

Phare 2000 ESK Latgalē - REĢIONĀLĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS

Projekts ļāva Latgalei mobilizēt tās ekonomisko potenciālu. Tas nodrošināja ekspertus ESK pasākumiem reģionā, piemēram, Phare 2000 projektu plānošanā un ieviešanā. Projekta gaitā tika izstrādāta partnerības stratēģija, kā arī rīcības plāns nākotnes attīstības aktivitātēm. Projekta laikā tika uzlabota Latgales kapacitāte, lai maksimāli izmantotu priekšrocības, ko sniedz dalība ES.
Projekta finansētājs: ES PHARE 2000
Realizētājs: Latgales reģiona attīstības aģentūra
Konsultants: Hulla & Co Human Dynamics KG, Austrija, sadarbībā ar Udárás na Gaeltachta (Reģionālās Attīstības Aģentūra Īru valodas reģionam), Īrija
Projekta ilgums: 18.12.2001. - 30.09.2003.

Kopš deviņdesmito gadu sākuma Eiropas Savienības valstīs ir parādījies un veiksmīgi attīstās jauns efektīvs vietējās un reģionālās attīstības instruments - vietējās un reģionālās partnerības.
Parasti vietējā un reģionālajā līmenī darbojas daudzas organizācijas. Sabiedrisko sektoru pārstāv valsts un pašvaldību iestādes, kuru mērķis ir veicināt vietējo vai reģiona attīstību. Tās visas īsteno savas vai valdības politikas, bieži vien neatkarīgi viena no otras.
No citas puses, reģionos darbojas daudzi privātā sektora uzņēmumi, īstenojot savus komerciālos mērķus. Ar savu darbību tie arī veicina reģiona ekonomisko un sociālo attīstību, jo vairāk, tieši privātie uzņēmumi ir reģionu (un arī visas valsts) labklājības radītāji.
Tā saukto trešo reģionā pārstāv nevalstiskās un brīvprātīgās organizācijas, kuras pilsoniskās sabiedrības ietvaros realizē katra savus mērķus. Šīs organizācijas veicina ekonomisko un sociālo attīstību, jo tās veicina reģiona iedzīvotāju aktivitāti.
Rezultātā sanāk, ka katrs no reģionālajiem dalībniekiem ar savu darbību veicina reģiona ekonomisko attīstību. Tomēr, ja visas nosauktās organizācijas darbojas saskaņoti, koordinējot un saskaņojot savus mērķus un politiku, veiksmīgi piesaistot līdzekļus no ārpuses, reģions attīstītās daudz ātrāk. Ieguvēji ir visi. Privātās kompānijas iegūst savā rīcībā kvalificētu darbaspēku un sakārtotu biznesa vidi, kas ļauj tām labāk darboties un vairot savus ienākumus. Valsts iestādes un pašvaldības iegūst lielāku finansējumu, palielinoties nodokļu ienākumiem. Nevalstiskais sektors iegūst labāku vidi savai darbībai, jo var veiksmīgāk realizēt savu dalībnieku intereses. Dzīves līmenis reģionā paaugstinās, un tas skar ikvienu tā iedzīvotāju.