LV EN LT RU DE

Projekts "Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana"

ES karogs

"Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana" (Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/3.2.4.1/0002/0182 ) realizāciju.

Projekta "Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana" mērķis ir izveidot ilgspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu ekonomiskās attīstības plāniem. Projekta mērķis cieši saistīts ar Nacionālās programmas mērķi: sekmēt iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā. Projekts vērsts uz izglītības kvalitātes un tās pieejamības palielināšanu un tālākizglītības iespēju paplašināšanu Latgales reģionā.
Projekta ieviešanas gaitā plānots piesaistīt augstskolas, pašvaldības, profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības centrus, darba devējus un citus sadarbības partnerus.
Projekta rezultātā līdz 2007. gada 1. septembrim tiks izstrādāts rīcības plāns mūžizglītības attīstībai Latgales reģionā, izglītoti 25 mūžizglītības koordinatori un 60 izglītotāji, izveidota viena mūžizglītības atbalsta sistēma reģionā, veikta cilvēkresursu situācijas izpēte, izstrādāts un apstiprināts viens cilvēkresursu attīstības plāns Latgales novadā un veikta Latgales sabiedrības informēšana par mūžizglītības jautājumiem
Projekts tiek realizēts Eiropas savienības fondu Nacionālās programmas ietvaros.
Nacionālā programma paredz izstrādāt mūžizglītības stratēģiju, kas definēs mūžizglītības mērķus un uzdevumus līdz 2010. gadam, kā arī atbildības sadali tās īstenošanā starp valsti un pašvaldībām, privāto sektoru, sociālajiem partneriem un indivīdu. Mūžizglītības stratēģijas izstrādi kā vienu no septiņiem nacionālās programmas projektiem īstenos Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, augstskolām, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un citiem ekspertiem.