LV EN LT RU DE

Projekts "Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā"


Projekta nosaukums: Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā

Projekta īstenošanas ilgums: 19 mēneši
Projekta kopējās izmaksas: 753 000 LVL
Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu Latgales reģionā veicinot informācijas sabiedrības veidošanu un sekmējot līdzsvarotu reģiona attīstību.

Projekta specifiskie mērķi: nodrošināt vienmērīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību Latgales reģionā; veicināt Latgales reģiona sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veidojot publiskos interneta punktus.
Projekta uzdevums ir izveidot pilnīgi funkcionālus interneta pieejas punktus, kuri ir pieslēgti Internetam, aprīkoti ar mēbelēm un ir pieejami sabiedriskai izmantošanai.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks izveidots 212 publiski pieejami interneta punkti (PPIP) visā Latgales plānošanas reģionā [Daugavpilī, Rēzeknē, Daugavpils rajonā, Rēzeknes rajonā, Krāslavas rajonā, Ludzas rajonā, Preiļu rajonā un Balvu rajonā].
Projekta ģeogrāfiskais pārklājums nosedz visu Latgales plānošanas reģionu, izveidojot interneta punktus vietās ar ierobežotu interneta pieeju.