LV EN LT RU DE

Projekts "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls"

Projekta iesniedzējs: Latgales reģiona attīstības aģentūra
Projekts atbalstīts: Eiropas Savienības Phare Sadarbības
Programmas Baltijas jūras reģionam 2002 ietvaros
Projekta mērķis: radīt dinamisku Latgales reģionālo informācijas un komunikācijas sistēmu, kas var nodrošināt datu un informācijas apmaiņu, kas nepieciešama Latgales sociālajiem partneriem.
Projekta ilgums: 10 mēneši (28.02.2005. - 27.12.2005.)
Projekta apjoms: 56 492 EUR, t.sk.:
• ES Phare līdzfinansējums - 45 193,60 EUR (80%),
• LRAA līdzfinansējums - 11 298,40 EUR (20%).
Projekta partneris: Kauņas reģiona attīstības aģentūra
Projekta rezultātā uz mājas lapas www.latgale.lv bāzes paredzēts izveidot Latgales reģiona informatīvo portālu, kurš kalpos kā galvenais Internet resurss par Latgali visiem tā apmeklētājiem.
Tiks izveidota portāla informācijas vadības sistēma, iesaistot sociālos partnerus no pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO, uzņēmumiem, u.c.
Informācija būs pieejama 3 valodās.
Paredzēts veikt mārketinga aktivitātes portāla popularizēšanai.
Portāla uzbūves elementi:
• Vienkārša un saprotama navigācija;
• Sadaļa "Saīsinājumi un simboli";
• Apmeklētāju reģistrācijas sistēma;
• Reklāmkarodziņi;
• Informācijas meklēšanas un atlases sistēma;
• Pilnveidots dizains;
• Foto galerija;
• Forums, komentāri;
• Informācijas administrēšanas vienkāršība;
• Sasaiste ar jau esošajiem Internet resursiem;
• Administrēšanas līmeņi;
• Portāla sistēmas reģistrs.