LV EN LT RU DE

E-apmācība tūrisma komercdarbības uzsākšanai Latgalē

No 2006. gada 1. jūnija “Latgales reģiona attīstības aģentūra” sadarbībā ar projekta īstenotāju SIA BUTS piedalās ESF līdzfinansētā projektā “E-apmācība tūrisma komercdarbības uzsākšanai Latgalē”. Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt jaunu profesionālās pilnveides e-apmācības programmu tūrisma speciālistiem, lai gatavotu kvalificētus darbiniekus tūrisma nozarei, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latgalē.

Latgales daba, vēstures un kultūras pieminekļi, kā arī tūrisma uzņēmumu straujais pieaugums ir priekšnosacījumi, kas Latgali veido par reģionu ar lielu tūrisma attīstības potenciālu. Pieprasīti arī kvalificēti, Latgali pārzinoši tūrisma speciālisti. Lai veicinātu nozares darbinieku sagatavošanu, SIA BUTS sadarbībā ar “Latgales reģiona attīstības aģentūru” piedāvā mācību programmu, kurā īpaša vērība veltīta tūrisma ekonomisko pamatu, tūrisma mārketinga, biznesa plāna, grāmatvedības, datorprasmju, kā arī vadības un lietišķās saskarsmes pamatu apguvei. Projekta ietvaros kursu dalībniekiem tiek nodrošināta mācību prakse labākajos Latgales tūrisma uzņēmumos, kas specializēta, ņemot vērā Latgales reģiona īpatnības.
Lai veicinātu izglītības pieejamību iespējami plašākam interesentu lokam – uzņēmējiem, daudzbērnu ģimeņu vecākiem, vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un citiem strādājošiem – mācības SIA BUTS īsteno e-apmācības formā. Mācību grupā plānots iesaistīt 20 dalībniekus. Katram kursu dalībniekam uz mācību laiku tiks izsniegts dators, nodrošināts interneta pieslēgums, kā arī nepieciešamie mācību materiāli.