LV EN LT RU DE

Līvānos atklāts āra trenažieru laukums

Āra trenažieru laukums

2020. gada 30. jūnijā Līvānos, Rīgas ielā 101, projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) ietvaros tika atklāts āra trenažieru laukums. Tas ir tapis Līvānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionu un Latgales reģiona attīstības aģentūru.   


Laukumu ar lentes griešanu svinīgi atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. Laukumā ir uzstādīti 8 dažādi trenažieri un vingrošanas komplekss, kas ļaus kā lieliem, tā maziem lietotājiem uzlabot savu fizisko veselību, stiprinot organismu. To, kā pareizi izmantot katru no iekārtām, atklāšanas pasākumā klātesošajiem demonstrēja Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kā arī kikboksa treneris Josifs Kovči ar saviem audzēkņiem.

Uz katra trenažiera ir arī izvietoti attēli ar pamācību un QR kodi, kurus noskenējot, telefonā var noskatīties video ar konkrētā trenažiera lietošanas instrukciju. Laukuma aprīkojums ir piemērots ne tikai profesionāliem sportistiem, bet ikvienam, kurš vēlas uzlabot vispārējo fizisko formu.

Trenažieru iegāde un uzstādīšana finansēta no Latgales reģiona attīstības aģentūras īstenotā projekta līdzekļiem un ar pašvaldības līdzfinansējumu, un šo darbu izmaksas ir vairāk nekā 24 tūkstoši eiro. Uzstādīšanu veica SIA “GoPlay”. Drīzumā tiks ieklāts arī gumijotais segums, kas bija paredzēts jau iepriekš, bet darbi aizkavējušies.

Līdz ar Līvānu āra trenažieru laukuma atklāšanu noslēdzās risk-free projekts. Latgales reģiona attīstības aģentūra kā projekta partneris sadarbībā ar iesaistītajām 13 pašvaldībām reģionā 2 gadu laikā ir iegādājusies kā sporta inventāru, tā izveidojusi vairākus multifunkcionālos āra trenažierus un vingrošanas kompleksus pašvaldību teritorijās. Tie ir uzstādīti Balvos, Daugavpilī, piecos Daugavpils novada pagastos (Kalupē, Sventē, Višķos pie Višķu tehnikuma, Silenē un Kraujā), Līvānos, Riebiņos un Viļānos. Sporta inventārs ir iegādāts Aglonas, Preiļu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada pašvaldību skolām. Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir nopirkts un uzstādīts elektroniskais tablo. Projekta ietvaros ir izveidots pirmais parkūra laukums Viļānos, ir tapuši skeitparki Krāslavā un Ludzā, izvietota skrituļošanas rampa Riebiņu centrā.

Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika veiktas apmācības speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, ka arī organizēti vairāki sporta pasākumi jauniešiem gan Latvijā, gan Lietuvā.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales reģiona attīstības aģentūra, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.