LV EN LT RU DE

Krāslavā atklāts skeitparks

Krāslava

2019. gada 20. septembrī Krāslavā, Artilērijas ielā 3, projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) ietvaros tika atklāts skeitparks. Tas ir tapis Krāslavas novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionu un Latgales reģiona attīstības aģentūru. Jaunais skeita laukums ir ar ilgnoturīgāku segumu, kas ir drošāks tā lietotājiem. Laukums ir domāts braukšanai ar skeitbordiem, skrituļslidām, BMX un MTB velosipēdiem, kā arī skūteriem.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Geiba, Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, kā arī LLI-402 “risk-free” projekta vadītāja Iluta Kriškijāne, Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītājs Māris Bozovičs un Krāslavas jaunieši. Pasākumu vadīja alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centra vadītājs Toms Siliņš, kurš klātesošos jauniešus instruēja un iepazīstināja ar skeitparka lietošanas noteikumiem. Ar paraugdemonstrējumiem un meistarklasēm pasākumā piedalījās skeitbordists Artūrs Bogdanovičs, BMX riteņbraucējs Jānis Bauska un in-line skrituļslidotājs Toms Krasovskis. Pasākumu apmeklēja arī vadošais skeitparku būvnieks Latvijā Kristaps Pipars.   


Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe pastāstīja, ka ideju par skeitparka projektu savulaik ierosināja 11-gadīgais krāslavietis Raimonds Moisejs, kurš 2016. gadā    iesniedza elektroniski detalizētāku pamatojumu, priekšlikumus laukuma atrašanās vietai un pat skeitparka skices ar pamatojumu – kāpēc tas pilsētā    būtu vajadzīgs.


Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.