LV EN LT RU DE

Turizmo objektai

Žiūrėti žemėlapyje | PRINT_MAP | GET_POI
Kultūros ir istorijos objektai
Daugavas - 18.novembra gatvė, Daugpilis, Daugavpils
Tel. +371 65422818. Mob. tel. +371 26444810
Kultūros ir istorijos objektai
Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes nov.
Tel. +371 65422818
Atminimo akmuo selekcininkui Pauliui Sukatniekui (1991 m.). Tai dėkingumo ženklas už P. Sukatnieko viso gyvenimo darbą – įvairioms Latvijos gamtos sąlygoms tinkančių kelių vynuogių rūšių išvedimą. Akmuo yra prie „Apsīšu“ („Drebulių“) namo, kuriame visą gyvenimą gyveno ir dirbo žymus selekcininkas.
Kultūros ir istorijos objektai
Ezernieki, Dagdas novads, Dagdas nov., LV 5692
Tel. +371 656 53247. Mob. tel. +371 26472466
Valstybinės reikšmės meno paminklai – altorius, feretronas su paveikslais, skulptūros.
Kultūros ir istorijos objektai
Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 29155921
Dubnos Jėzaus Širdies bendruomenės koplyčia (Varšavenia) pastatyta 1800 m. kaip ypatingas aštuoniakampis medinis pastatas su pailginimu altoriaus dalyje. Vienintelis tokios rūšies sakralinis pastatas Daugpilio rajone.
Kultūros ir istorijos objektai
Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4617
Mob. tel. +371 26439743
1947 m. atnaujintame centriniame bažnyčios altoriuje galima apžiūrėti Dievo Motinos paveikslą ir Dievo Motinos statulą.
Kultūros ir istorijos objektai
Indrica, Kalniečių valsčius, Kraslavos savivaldybėje, Krāslavas nov., LV-5660
Mob. tel. +371 26263061
Indrica yra pati seniausia Latgalos katalikų bendruomenė. Ant Dauguvos kranto, labai gražioje vietoje, stovi seniausia medinė bažnyčia.
Kultūros ir istorijos objektai
Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 29498216
Maža ir labai paprasta Jaunbornės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia pastatyta 1859 m. Lenkijos dvarininko Julijaus Sivickio valia, 1890 m. perstatyta, 1921 m. atnaujinta. Meno vertintojus čia gali sudominti atskiri dalykai, iš kurių patys įdomiausi yra vargonų antstatas su medžio raižiniais, kuris, galimas daiktas, yra iš Elernės bažnyčios manierizmo stiliaus įrangos dalis. Aplink bažnyčią išsidėsčiusios senosios kaimo kapinės, kuriose centrinę vietą užima Sivickių giminės kapai.
Kultūros ir istorijos objektai
Šķerbinieku sādža, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4619
Pažintis su: 1) valsčiaus istorija ir nūdiena; 2) su atminimo ženklu, skirtu pirmajam iš Latgalos kilusiam pasaulinio garso suomių kino režisieriui Teuvo Tulio (pseudonimas) – Teodorui Antonijui Tugajui ir jo motinai, pirmajai iš Latgalos baleto šokėjai Sankt Peterburgo Marijos teatre, Helenai Elvyrai Rönnqvist (mergautinė pavardė Garšina), su Nukryžiuotuoju, kurį padarė kino režisieriaus senelis Antonas Garšinas, su režisieriaus protėvių namais. Sološniekų kapinėse ilsisi jo senelis ir močiutė ir motinos pusės (antkapiniai kryžiai – giminaičio Boleslavo Turlajaus rankų darbas).
Kultūros ir istorijos objektai
Kombuļi, Krāslavas nov., LV-5656
Mob. tel. +371 29378955
Kai 1767 metais Kraslavoje pastatė naują mūrinę bažnyčią, senąją išardė ir pervežė į Kuombulius. Ši bažnyčia Kuombuliuose stovėjo apytikriai 60 metų. 1818 metais seną medinę bažnyčią nugriovė ir pastatė mūrinę koplyčią, kuri buvo skirta šv. Jono garbei. Ji buvo Kraslavos bažnyčios filialas. Bažnyčios įrengimo ir perstatymo darbai tęsėsi iki pat XX amžiaus penktojo dešimtmečio. Pamaldos vyksta sekmadieniais ir švenčių dienomis.
Kultūros ir istorijos objektai
Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes nov., LV-5444
Mob. tel. +371 20028330
Mūrinis Lašų liuteronų bažnyčios pastatas pastatytas 1805 m. Bažnyčios sode yra Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių vokiečių armijos karių kapai.
Kultūros ir istorijos objektai
Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas nov., LV 5725
Mob. tel. 371 29327265
Bažnyčia įkurta 1935 m. mediniame name, klebono A. Dunskio rūpesčiu; bendruomenėje – apie 1000 tikinčiųjų.
Kultūros ir istorijos objektai
Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65425347
Susikūrė 19 a. pabaigoje. Dvaro rūmai buvo tuometinės gyvenvietės centre (už Viškų profesinės vidurinės mokyklos pirmojo mokomojo korpuso pastato tvenkinio kryptimi). Tai buvo rūmai su dviem bokštais. Po Pirmojo pasaulinio karo pastatas sudegė. Priklausė Hermanui ir Leticijai Molams. Iš viso apylinkėse jiems priklausė 18 pusiau dvarių su 4000 ha žemės. Žemę nuomodavo arba ją pavesdavo valdyti dvarponiams. Iki mūsų dienų išliko svirnas, tvartas, dviejų aukštų gyvenamasis pastatas, kuriame ilgus metus buvo Viškų žemės ūkio technikumo mokomasis korpusas.
Kultūros ir istorijos objektai
Panteliški,, Biķernieku pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 28292574
Maldos namai pastatyti 16 a. pabaigoje iš rąstų, apkalta horizontaliomis lentomis. Aukšta varpinė, kurią dengia ypatingas keturšlaitis stogas. Langai dekoruoti medžio drožiniais išpuošta staktomis.
Kultūros ir istorijos objektai
Pilcene,Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4615
Tel. +371 64644069 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29214848
Tai seniausia medinė bažnyčia Latgaloje, pastatyta 1670 m. Valstybinės reikšmės kultūros paminklas.
Kultūros ir istorijos objektai
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas nov., LV 5736
Tel. 371 657 29724
Pirmąją bažnyčią pastatė domininkonai 1699 m., paskutinį šventovės mūro pilkąjį akmenį 1932 m. pašventino dekanas A. Urbšas. Tai klasikinis solidus trinavis pastatas, kurio interjere jaučiama kaimiškojo naivizmo įtaka; prieš kelerius metus bažnyčia sėkmingai restauruota; per sekmadienio mišias skamba vargonų muzika.
Kultūros ir istorijos objektai
Subate, Ilūkstes nov., LV-5471
Tel. +371 65463357. Mob. tel. +371 28604244
Subatės bažnyčia pašventinta 1831 m. Šv. Mykolo Arkangelo garbei. Pastatyta iš lauko akmenų, be bokštų, senųjų bazilikų stiliumi, dydis – 30 x 16 x 9 m. Bažnyčia turi trejas įėjimo duris ir 14 langų. Aplink bažnyčią – šventoriaus kiemas su mūrine tvora. Statant bažnyčią tuo pačiu metu priešais ją iš lauko akmenų buvo pastatytas ir varpinės bokštas su vartais. Bokšte yra vienas bronzinis varpas. Netoli nuo varpinės yra ypatingas medinis kryžius, pastatytas 1889 m. Bažnyčią juosia tvora su betono stogu. Bažnyčia dengta cinkuota skarda, stogas įrengtas 1976 m.
Kultūros ir istorijos objektai
Sīķele, Vecsalienas pagastss, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 26315707
Yra Vecsalienos valsčiuje, pušyno viduryje, netoli kairiojo Dauguvos kranto. Jau gilioje senovėje čia buvo medinė bažnyčia, kurią kažkoks latvių baudžiauninkas atplukdė ant plausto iš Rusijos. Bažnyčia kelis kartus degė, tačiau kiekvieną kartą buvo atstatoma. Iš pradžių ji priklausė katalikų bendruomenei, o 18 a. antroje pusėje buvo atiduota liuteronams mainais į Elernės bažnyčią. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1819 m. Šalia jos yra senosios Muravkų liuteronų kapinės su senoviniais antkapiniais paminklais.
Kultūros ir istorijos objektai
Rīgas 22a, Daugavpils
Tel. +371 65426000
Vienybės namai (1937 m.) – tai kultūros, poilsio ir verslo centras (Rīgas gatvė 22a). Baltijos šalyse tai buvo pats didžiausias pastatas, pastatytas Latvijos nepriklausomybės laikotarpiu. Projektavo architektas V. Vitandas. Pamatinį Vienybės namų akmenį padėjo Valstybės prezidentas Karlis Ulmanis.
Kultūros ir istorijos objektai
Zariņi, Dvietes pagasts, Daugavpils, Ilūkstes nov.
Tel. +371 65466734, +371 65422818
Zarinių kapinių koplyčia iš pradžių buvo barono dvaro rūmų parke prie didžiojo vieškelio, įvažiuojant į Dvietę. Ji pastatyta apie 1750 m. Po to, kai 1864 m. buvo pastatyta mūrinė bažnyčia Dvietėje, medinę bažnyčią išardė ir perkėlė į Zarinių kapines. Šios kapinės yra prie Dvietės—Bebrenės kelio, maždaug už 2 km nuo Zarinių autobusų stotelės. Smulkesnė informacija: www.visitdaugavpils.lv
Kultūros ir istorijos objektai
Zilupe, Zilupe, Zilupes nov., LV 5751
Mob. tel. 371 28656530; 371 26516714
1934 m. vyskupas Rancanas pašventino senąją medinę bažnyčią, pervežtą iš Raipolės ir atnaujintą. Bažnyčia su dviem varpinėmis, pastatyta ir zakristija.
1 2 3 4 … 8 »