LV EN LT RU DE

Turizmo objektai

Žiūrėti žemėlapyje | PRINT_MAP | GET_POI
Kultūros ir istorijos objektai
Indrica, Kalniečių valsčius, Kraslavos savivaldybėje, Krāslavas nov., LV-5660
Mob. tel. +371 26263061
Indrica yra pati seniausia Latgalos katalikų bendruomenė. Ant Dauguvos kranto, labai gražioje vietoje, stovi seniausia medinė bažnyčia.
Kultūros ir istorijos objektai
Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas nov., LV 5716
Tel. 371 657 29175 (pagasta padome); 657 29458. Mob. tel. 371 26488140
1800 m. dvarininkas Sokolovskis pastatė medinę koplyčią, o 1935 m. aplink seną koplyčią buvo pastatytas naujas pastatas iš pilkų betono plytų su trimis altoriais, vertingais paveikslais ir krucifiksu. Šalia bažnyčios yra senos kapinės, kuriose palaidoti Sokolovskių giminės atstovai, dvasininkai ir bendruomenės nariai.
Kultūros ir istorijos objektai
Izvaltos valsčius, Izvalta, Kraslavos savivaldybėje, Krāslavas nov., LV-5652
Mob. tel. +371 28856787
Pirmą Izvaltos medinę bažnyčią pastatė 1625 metais. XVIII amžiuje ją perstatė, o Livonijos vyskupas sufraganas Antonas Ostrovskis ją pašventino šv. arkangelo Mykolo garbei. 1635 metais jėzuitai įkūrė Izvaltoje misijos punktą. Jiems buvo patikėta bažnyčia ir parapijos probsto pareigos. 1896 metais buvo pastatyta dabartinė Izvaltos bažnyčia, nes senoji buvo beveik sugriuvusi. Pamaldos vyksta kiekvieną dieną.
Kultūros ir istorijos objektai
Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65475248
Jaunbornėje galima apžiūrėti ant akmens pastatytą 2 m x 1,5 m x 2 m dydžio mūrinę koplytėlę su cinkuotos skardos stogu. Laukų riedulio antžeminiai matmenys yra 3,6 m x 2,5 m x 0,9 m. Iš esmes, koplytėle – tai mūrinis stulpas su niša, kurioje yra Mergelės Marijos, teikiančios nepaliaujamą pagalbą, paveikslas su mediniais rėmais. Ant rėmų lenkiškai užtašyta: 1907 m. spalio 15 d. Toliau prašymas į Dievo Motiną, kad suteiktų sveikatos. Po niša – žalvarinė plokštelė su užrašu lenkų kalba: „Matko Boska Nìeustajacej Pomocy Mòdl sìę za Nami” („Dievo Motina, teikianti nepaliaujamą pagalbą, melskis už mus“).
Kultūros ir istorijos objektai
Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 29498216
Maža ir labai paprasta Jaunbornės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia pastatyta 1859 m. Lenkijos dvarininko Julijaus Sivickio valia, 1890 m. perstatyta, 1921 m. atnaujinta. Meno vertintojus čia gali sudominti atskiri dalykai, iš kurių patys įdomiausi yra vargonų antstatas su medžio raižiniais, kuris, galimas daiktas, yra iš Elernės bažnyčios manierizmo stiliaus įrangos dalis. Aplink bažnyčią išsidėsčiusios senosios kaimo kapinės, kuriose centrinę vietą užima Sivickių giminės kapai.
Kultūros ir istorijos objektai
Jezufova, Naujenes pagasts, Daugavpils nov., LV-5462
Mob. tel. +371 26790362, +371 29325738
Juzefovos (Jezupovos) Šv. Petro ir Povilo katalikų bažnyčia pradėta statyti 1934 m., baigta 1961 m. Pastatyta bažnyčia buvo atimta ir perduota klubui įrengti. 1989 m. grąžinta bendruomenei.
Kultūros ir istorijos objektai
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 29155921
1861 m. buvo padėti pamatai naujos mūrinės bažnyčios statybai Kalupėje. Juos pašventino Lyksnos dekanas Kopecas. Politiniai įvykiai sutrukdė pratęsti statybos darbus net dvidešimčiai metų. Tiktai 1881 m. buvo sudaryta sutartis su meistrais 8925 rublių sumai dėl mūrinės bažnyčios statybos Kalupėje. Lėšas skyrė bendruomenė, grafas Pliateris-Zybergas ir dvasininkas S. Beinarovičius. Po metų bažnyčia jau buvo pastatyta ir 1882 m. klebonas S. Beinarovičius ją pašventino. Šie metai įamžinti bažnyčios fasade: „1882. Deo ornnipotentis”. Smulkesnė informacija pateikiama svetainėje adresu: www.visitdaugavpils.lv
Kultūros ir istorijos objektai
Augusta g. (už namo Nr. 28), Kraslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tel. +371 65622201. Mob. tel. +371 29376090
Tai nepaprastai vaizdinga vieta, su kuria siejasi romantinė legenda apie didžią ir ištikimą meilę tarp grafo Pliaterio dukters Emilijos ir lenkų karininko Josifo Karnickio. Tačiau jaunuoliams įvairiausiais būdais trukdė grafai Pliateriai, labai norėję savo dukrą ištekinti už kokio nors turtuolio iš jų sluoksnio. Emilija ir Josifas, apimti nevilties, nusprendė mirti: Josifas – nusišauti ant vieno iš Kraslavos piliakalnių, o Emilija – iššokti per langą iš trečio pilies aukšto. Po sutarto ženklo Josifas nusišauna, o Emiliją paskutinę akimirką išgelbsti jos tarnaitė. Josifą palaidojo jo mirties vietoje, kur šiuo metu yra paminklas.
Kultūros ir istorijos objektai
Stacijas iela 36, Kārsava, Kārsavas nov., LV 5717
Mob. tel. 371 20235963
Puošni stačiatikių cerkvė, pastatyta slaviškuoju stiliumi, su dideliu sodu, kuriame tikinčiuosius išklauso plačiai žinomas šventikas tėvas Viktoras. Ekskursijas po Karsavos miestelį veda mokyklos gidai.
Kultūros ir istorijos objektai
Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4622
Tel. +371 64667000 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29751333
Kultūros ir istorijos objektai
Šķerbinieku sādža, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4619
Pažintis su: 1) valsčiaus istorija ir nūdiena; 2) su atminimo ženklu, skirtu pirmajam iš Latgalos kilusiam pasaulinio garso suomių kino režisieriui Teuvo Tulio (pseudonimas) – Teodorui Antonijui Tugajui ir jo motinai, pirmajai iš Latgalos baleto šokėjai Sankt Peterburgo Marijos teatre, Helenai Elvyrai Rönnqvist (mergautinė pavardė Garšina), su Nukryžiuotuoju, kurį padarė kino režisieriaus senelis Antonas Garšinas, su režisieriaus protėvių namais. Sološniekų kapinėse ilsisi jo senelis ir močiutė ir motinos pusės (antkapiniai kryžiai – giminaičio Boleslavo Turlajaus rankų darbas).
Kultūros ir istorijos objektai
Lapkričio 18-osios aikštė, Kraslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tel. +371 656 22201. Mob. tel. +371 29376090
Valstybinės reikšmės miestų statybos paminklas. Įrengta XVIII amžiuje kaip turgaus aikštė. Pagrindiniai pastatai buvo rotušė, pastatyta 1752 metais, ir vaistinė, kuri šiame pastate veikia nuo 1810 metų ir savo funkcijas atlieka iki šių dienų. Aikštę juosė vieno ir pusantro aukšto mediniai bei mūriniai pastatai su ūkiniais pastatais. Tai buvo prekybininkų ir amatininkų gyvenami pastatai, užvažiuojamieji kiemai su arklidėmis ir parduotuvės. Rytiniame aikštės gale stovėjo rotušė. Tai buvo atskirai stovintis dviejų aukštų pastatas su bokštu, kurio pirmame aukšte buvo muitinė, svėrimo ir kitokių matavimų patalpos, vėliau ir parduotuvės. Pirmosios Latvijos Respublikos metu turgaus aikštėje buvo ir Latvių draugijos namai. Nuo 2010 metų vasaros miestiečius ir jo svečius linksmina miesto herbo formos fontanas.
Kultūros ir istorijos objektai
Baznīcas 2 (Sv.Ludvika laukums), Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tel. +371 65623939, +371 65622201
Valstybinės reikšmės architektūros paminklas. Kraslavos katalikų bažnyčia – ryškiausias baroko architektūros pavyzdys Latgaloje, ji statyta 1755–1767 m. Pastatą projektavo italų architektas A. Parako. Ši trijų navų bazilika be bokštų, su monumentaliomis santūrių barokinių formų vidaus patalpomis, iš pradžių buvo sumanyta kaip Infliantijos vyskupo katedra. Jos pradininkai buvo grafai Pliateriai. Bažnyčią puošia 13 altorių. Centrinės altoriaus freskos „Šventasis Liudvikas eina į kryžiaus žygį” autorius yra italų menininkas F. Kastaldi. Vėliau centrinį altorių papildė to paties pavadinimo lenkų menininko J. Mateiko altoriaus paveikslas. 1775 metais po bažnyčia įrengė grafų Pliaterių šeimos kapus. Bažnyčioje buvo saugomos šventojo Donato relikvijos, kurios popiežiaus Pijaus VI leidimu 1775 metais buvo atvežtos iš Romos katakombų. 1790 metais įkūrė šventojo Donato šventę, kuri švenčiama pirmą sekmadienį po šv. Petro dienos. 1757–1844 metais prie bažnyčios veikė Religinis seminaras – pirma aukštoji mokykla Latvijoje. Pamaldos vyksta kiekvieną dieną
Kultūros ir istorijos objektai
Grāfu Plāteru g. 2, Kraslava, Krāslavas nov., LV-5601
Mob. tel. +371 26173083
Grafų Pliaterių parko pakraštyje, iš dalies juosiama senų medžių, stovi liuteronų bažnyčia. Pirmas kertinis akmuo buvo padėtas 1935 metais, o bažnyčia pašventinta 1938 metais. Maldos namai veikė iki 1944 metų. 1984 metais ten įrengė muziejaus parodų salę, kuri ten veikė iki 1996 metų, kai bažnyčia vėl atiteko parapijai. Pamaldos Kraslavos liuteronų bažnyčioje vyksta pirmą ir trečią mėnesio sekmadienį.
Kultūros ir istorijos objektai
Rīgas g. 135, Kraslava, Krāslavas nov., LV-5601
Mob. tel. +371 22323536
Kraslavos sentikių parapija datuojama 1850 metais. Kuriais metais pastatyti maldos namai, tikslios informacijos nėra. Nuo seno iš gyventojų pasakojimų žinoma, kad kažkoks prekeivis atidavė savo ūkinius pastatus parapijai, kad juos pertvarkius būtų galima įkurti maldos namus. 2002 metais Kraslavos sentikių bažnyčioje kilo gaisras, sunaikinęs seną medinį pastatą. Nauja bažnyčia buvo pastatyta panaši į senąją, bet tai plytinis pastatas ir daug erdvesnis.
Kultūros ir istorijos objektai
Vaboles pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65471009. Mob. tel. +371 28213377
Vabuolės valsčiui būdinga tai, kad čia buvo ir šiandien pakelėse tebestovi daugiausiai kryžių palyginti su visa Latvija. Po 19 a. penktojo dešimtmečio įvykių dauguma jų buvo sunaikinti. Iš 44 Nukryžiuotųjų šiandien likę tiktai 29. Praėjusio amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmetyje šių vietų gyventojai pamažu pradėjo atkurti kryžius. 1998 m. Skrindų muziejus Kultūros ministerijos skirtomis lėšomis atstatė valsčiuje 2 kryžius su Nukryžiuotuoju. Padedant kultūros kapitalo fondui kryžių atstatymo darbai Vabuolės valsčiuje tęsiami toliau.
Kultūros ir istorijos objektai
Kombuļi, Krāslavas nov., LV-5656
Mob. tel. +371 29378955
Kai 1767 metais Kraslavoje pastatė naują mūrinę bažnyčią, senąją išardė ir pervežė į Kuombulius. Ši bažnyčia Kuombuliuose stovėjo apytikriai 60 metų. 1818 metais seną medinę bažnyčią nugriovė ir pastatė mūrinę koplyčią, kuri buvo skirta šv. Jono garbei. Ji buvo Kraslavos bažnyčios filialas. Bažnyčios įrengimo ir perstatymo darbai tęsėsi iki pat XX amžiaus penktojo dešimtmečio. Pamaldos vyksta sekmadieniais ir švenčių dienomis.
Kultūros ir istorijos objektai
Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes nov., LV-5444
Mob. tel. +371 20028330
Mūrinis Lašų liuteronų bažnyčios pastatas pastatytas 1805 m. Bažnyčios sode yra Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių vokiečių armijos karių kapai.
Kultūros ir istorijos objektai
Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils nov.
Mob. tel. +371 29683961
Medinė Laucesos Šv. Petro ir Povilo katalikų bažnyčia pastatyta 1921–1923 m., vietoj 1797 m. pastatyto ir 1920 m. sudegusio senojo bažnyčios pastato.
Kultūros ir istorijos objektai
Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes nov., LV 5722
Tel. 657 29678 (pagasta padome). Mob. tel. 371 26592725
Valstybės saugoma stačiatikių cerkvė, pastatyta 18 a., su vertingais meno kūriniais ir sakraliniais daiktais.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »