LV EN LT RU DE

Medumu (Vasarišķu) Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Medumu katoļu baznīca būvēta 1933. – 1935. gadā pēc arhitekta Pavlova būvprojekta par draudzes līdzekļiem prāvesta J.Ploņa uzraudzībā. Pārtrauktie būvdarbi Medumu baznīcā netika atsākti līdz 1954. gadam, tā bija loti neizskatīga un valdīja liela nabadzība. Kad 1954. g. reliģisko lietu pilnvarotais Resbergs apmeklēja Medumu baznīcu, viņš sašutumā izteica izbrīnu: “Kas te ir, baznīca vai lopu kūts?” Pēc tam prāv. J. Gavračs apmeta iekš­pusi un sāka izdaiļot baznīcu. Prāv. L. Lapkovskis no 1957. gada turpināja iesākto darbu un nobeidza baznīcas iekār­tošanu un izveidošanu. Baznīcā ir sv. Modesta relikvijas, bīskapa A. Urbša aprobē­tas 1938. gadā. Blakus baznīcai kapsēta. To iesvētīja ar bīskapa Rancāna atļauju dekāns J. Plonis 1933. gadā.
Adrese:
Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils nov., LV-5460
Telefoni:
Mob. tel. +371 29683961
E-pasta adrese:
Koordinātes:
55°48'26.2" N, 26°20'47.6" E

Vairāk informācijas ...

Kultūrvēsturiskie objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5