LV EN LT RU DE

Izvaltas Sv. Miķeļa erceņģeļa Romas katoļu baznīca

Izvaltas pirmo koka baznīcu uzcēla 1625.gadā. 18.gs. to pārbūvēja un Livonijas bīskaps Antons Ostrovskis to iesvētīja sv. Miķeļa ercenģeļa godam. 1635.gadā jezuīti Izvaltā nodibināja misiju punktu. Viņiem tika uzticēta baznīca un draudzes prāvesta pienākumi. Kad 1820.gadā jezuītus no Krievijas izraidīja, Izvaltas draudzi sāka apkalpot laicīgie priesteri. 1896. gadā uzcelta tagadējā Izvaltas baznīca, jo vecā bija gandrīz sabrukusi. Uz jauno baznīcu tika pārnestas svētgleznas un citi vērtīgi liturģiskie priekšmeti. Tā ir 20 m gara un 18 m plata trīsnavu celtne.
Lapas apmeklētāju novērtējums:
Adrese:
Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, LV-5652
Telefoni:
Mob. tel. +371 28856787
E-pasta adrese:

Vairāk informācijas ...

Kultūrvēsturiskie objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5