LV EN LT RU DE

Paziņojums par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2023 projektu konkursa izsludināšanu

11.04.2023 09:19

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" projektu konkursā atbalstītās Latgales kultūras programmas 2023 reģionālo kultūras projektu konkursu.

Konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Latgalē un veicināt Latgales kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.


Projektu pieteikumus, saskaņā ar konkursa nolikumu, var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta LRAA, uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv, līdz 2023. gada 28. aprīlim, plkst. 23:59. Projektu pieteikumi papīra formā jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 28.04.2023.) uz adresi - Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Projektu ieviešanas laiks ir no 2023. gada 26. maija līdz 2023. gada 15. decembrim.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" projektu konkursā atbalstītās Latgales kultūras programmas 2023 nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami LRAA mājas lapā www.visitlatgale.com.


Vairāk informācijas: