LV EN LT RU DE

Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai aprit pieci gadi

02.11.2020 16:45, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra , Daugavpils TIC
Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai aprit pieci gadi

1. novembrī Daugavpils tūrisma attīstības un informācijas aģentūra svin piecus gadus. Aģentūru 2015. gadā izveidoja Daugavpils pilsētas dome ar mērķi veicināt tūrisma nozares attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodrošināt kultūrizglītojošo un informatīvo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu Daugavpils pilsētā. Šie arī ir bijuši Aģentūras galvenie darbības mērķi.
Aģentūras struktūrā visus šo piecus gadus darbojas Daugavpils Tūrisma informācijas centrs, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs un ekspozīcijas “Šmakovkas muzejs”. Piecu gadu laikā Aģentūras struktūrās ir uzskaitīti vairāk kā 390 tūkstoši apmeklējumu, tie ir bijuši gan tūristi no Latvijas, gan ārvalstīm, kā arī vietējie pilsētas iedzīvotāji.

Galvenie Aģentūras darbības virzieni visu darbības laiku ir bijuši esošos tūrisma pakalpojumu uzlabošana, jaunu tūrisma produktu izveide, informācijas sniegšana, mārketinga aktivitāšu īstenošana un dažādu pasākumu organizēšana. Šo piecu gadu laikā Aģentūra ieviesa jaunu tradīciju, katru gadu pulcējot tūrisma nozares speciālistus uz ikgadējo tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu aprīlī, kā arī katru gadu šī pasākuma ietvaros organizēja Tūrisma balvu, lai godinātu jaunos pilsētas tūrisma nozares pārstāvjus.

Lai veicinātu Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga un interesanta turisma galamērķa atpazīstamību, šo gadu laikā tika organizētas katru gadu žurnālistu, blogeru un tūrisma aģentu no dažādām valstīm vizītes uz Daugavpili, kā arī ir aizvadītas divas starptautiskās tūrisma kontaktbiržas, kurās dalību ņēma kopumā 100 tūrisma aģentūru pārstāvju no 7 valstīm. Pēdējos divus gadus Daugavpils tika prezentēta Latvijas un Lietuvas tūrisma izstādēs ar savu pilsētas stendu, kā arī sadarbībā ar LIAA un Latgales tūrisma asociāciju “Ezerzeme” notika dalība arī citās starptautiskajās izstādēs Eiropā. 2019. gadā Aģentūra izdeva 10 veidu tūrisma informatīvos materiālus (kartes, brošūras, bukletus) 6 valodās, kā arī šogad ir paveikts liels darbs tūrisma vietnes www.visitdaugavpils.lv pilnveidošanā un lapa jau ir pieejama 6 valodās – latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu un poļu. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Daugavpils novada aģentūru “Taka” un Krāslavas novada TIC, 2018. gadā tika izveidots un atklāts kopīgs regionālais velomaršruts nr. 35 “Daugavas loki”, kas ir kļuvis par vienu no iemīļotākajiem velotūristu maršrutiem. Tika izveidoti jauni ekskursiju piedāvājumi – ekskursija ar retrotramvaju, ekskursija pa Daugavu ar plostu vai liellaivu, tematiskās ekskursijas Daugavpils cietoksnī, kā arī airaujošas un izzinošas ekskursijas Šmakovkas muzejā. Gan pilsētnieki, gan arī pilsētas viesi ir iemīļojuši arī Aģentūras organizētos ikgadējos pasākumus, tādus kā Muzeju nakts Šmakovkas muzejā un Daugavpils cietoksnī, rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812”, Eiropas kultūras mantojuma diena Daugavpils cietoksnī, Šmakovkas muzeja dzimšanas diena u.c. Aģentūra arī ir vienmēr aktīvi iesaistījusies citu pilsētas pasākumu organizēšanā, kā, piemēram, šogad pirmā Street Food festivāla organizēšanā.

Pieci gadi priekš pašvaldības iestādes tas nav daudz, tomēr atskatoties uz paveikto, Aģentūras kolektīvam ir liels prieks un gandarījums par paveikto un vēlme turpināt iesāktos darbus un turpināt attīstīt tūrisma jomu Daugavpilī. Aģentūras kolektīvs pateicas visiem sadarbības partneriem par veiksmīgu sadarbību un skatās nākotnē ar cerībām, ka tūrisma nozares spēs atkopties un Daugavpilī tūrisma plūsma atjaunosies pilnā apjomā.