LV EN LT RU DE

Tiks izdota grāmata “Latgolas leigovas pyura gruomota"

28.05.2019 10:38


Latgales kultūras programmas 2019 ietvaros Dagdas novada Folkloras centrs izdos
grāmatu “Latgolas leigovas pyura gruomota. Dagdas nūvods”.    Grāmatu ir iecerēts izdot 500
eksemplāros. Tā nav paredzēta pārdošanai, bet dāvināšanai bibliotēkām, izglītības iestādēm,
jauniešu centriem, Dagdas novada viesiem kā reprezentācijas priekšmets.

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2019.gada 5.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projekta Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Latgales kultūras programma 2019” projektu pieteikumu konkursu.
Projektu īstenošanas periods paredzēts no 2019.gada maija līdz 2019.gada decembrim, ieskaitot.
Projektu konkursam tika iesniegti 131 projekti ar pieprasīto finansējumu EUR 462 090.78.
Ekspertu komisija 6 cilvēku sastāvā, periodā no 01.04.2019.- 17.04.2019. vērtēja projektu atbilstību
programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja projektus „Latvijas
valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019” finansiālā
atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu EUR 124 500.00. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome
izvērtēja ekspertu komisijas izvirzītos projektus finansiālā atbalsta saņemšanai un 2019.gadā
Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros apstiprināja finansiāla
atbalsta piešķiršanu projektam “Latgolas leigovas pyura gruomota. Dagdas nūvods” un tā īstenošanai
piešķīra finansējumu pilnā apmērā, EUR 4135,00.
Īstenojot iecerēto projektu, izdotā grāmata un Latgales līgavas pūra ekspozīcija būs viens
veselais, kas nesīs sevī unikālu informāciju tūristiem un ikvienam interesentam par Latgales kultūras
mantojumu Dagdas novadā, tradīcijām, to saglabāšanas un popularizēšanas iespējām.

Informāciju sagatavoja:
Inta Viļuma, Dagdas novada Folkloras centra vadītāja, t.    656 52174
e-pasts: oluteni@inbox.lv