LV EN LT RU DE

Amatierteātru saiets aicina spēlēt un mācīties kopā

28.05.2019 10:35


Reizi divos gados Daugavpils novada Kultūras pārvalde rīko amatierteātru saietu
„Spēlējam kopā” kādā no deviņpadsmit Daugavpils novada pagastiem. 2019. gada
amatierteātru saieta „Spēlējam kopā” lielu saturisko daļu veidos meistarklases, kas padziļinās
amatierteātru un teātra interešu kopu dalībnieku un režisoru izpratni par kvalitatīvas izrādes
veidošanas paņēmieniem: materiāla atlase, skatuves kustība, aktiermeistarība u.tml.

Saiets aizsāksies 31. maijā Višķu pagastā, kur amatierteātru režisori un neliela daļa
aktieru no katra koletīva pulcēsies uz meistarklasi „Konflikts drāmā” pie dramatiskā teātra
režisora no Baltkrievijas Igora Bojarinceva. Kopš 1984. gada viņš strādā Jakuba Kolasa
Nacionālajā akadēmiskajā dramatiskajā teātrī Vitebskā, kā arī ir teātra zinātņu pasniedzējs
Vitebskas valsts kultūras un mākslas koledžā.
1. jūnijā Saiets turpināsies Ambeļu pagastā. Dienas pirmajā pusē katram Saieta
dalībniekam būs iespēja piedalīties Daugavpils Teātra aktiera Vadima Bogdanova
meistarklasē aktiermeistarībā un Daugavpils Teātra dejotāja Miroslava Blakunova
meistarklasē skatuves kustībā.
Savukārt dienas otrajā pusē skatītāji tiek aicināti apmeklēt divas izrādes:
 plkst. 16.00 Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupas „Trešais
variants” piedāvās izrādi E.Hafere „Viens, viens, divi”;
 plkst. 18.00 Vitebskas Valsts kultūras un mākslas koledžas studentu teātra izrāde
Ļ.Tolstojs „Auļotājs” (krievu valodā).
Saietu noslēgs Teatrāla improvizācija visiem saieta dalībniekiem kopā ar Daugavpils
Teātra aktieri un režisoru Māri Korsieti.
Pasākuma idejas autore un Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupas
„Trešais variants” režisore Inta Uškāne uzskata: „Laikmetā, kurā dominē materiālās vērtības
un komerciālas ievirzes domāšana, ir svarīgi saglabāt un attīstīt cilvēkos garīgumu un radošo
potenciālu. Tautas māksla spēj ne tikai ieinteresēt pasīvu skatītāju, bet arī iesaistīt radošā
procesā cilvēkus, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar kādu no mākslas nozarēm, tādējādi
veidojot nepieciešamo līdzsvaru starp materiālo un garīgo vajadzību apmierināšanu.”
Festivālu rīko: Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde
sadarbībā ar Ambeļu un Višķu pagasta pārvaldēm. Saiets notiek ar AS “Latvijas valsts meži”
atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS
PROGRAMMĀM REĢIONOS” Latgales kultūras programmas finansiālu atbalstu.
Ieeja izrādēs ir bez maksas.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.