LV EN LT RU DE

Uzsākta “Latgales kultūras programma 2019” projektu īstenošana

15.05.2019 11:48, LRAA

Latgales reģionā ir uzsākta “ Latgales kultūras programma 2019” projektu īstenošana. Interese par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019” bija liela, par ko liecina šogad pieteikto projektu skaits - 131, par kopējo summu EUR 462090,78. Atbalstu saņēma 67 projekti, par kopējo summu 124499 eiro.

Programma sniegs finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicinās Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību. Jauniešu jaunrades darbu konkursi attīstīs un pilnveidos Latgales skolēnu radošo potenciālu. Caur semināriem, meistardarbnīcām, izstādēm un simpozijiem tiks sekmēta tradicionālās kultūras un latgaliešu valodas saglabāšana, daudzi jaunrades darbi latgaliešu valodā kļūs pieejami plašai sabiedrībai. Kultūras darbinieki iesaistīsies tālākizglītības pasākumos, pilnveidojot savas prasmes, profesionālu meistaru vadībā.

Daudzie pasākumi un aktivitātes dos iespēju iedzīvotājiem piedalīties pasākumos un baudīt gan profesionālo mākslu, gan gūt prasmes dažādos amatos un izjust svētkus.

Atbalstīto projektu aktivitāšu ieviešana Latgalē ilgs līdz šī gada 16. decembrim. Aktuālā informācija par atbalstīto projektu pasākumiem būs pieejama LRAA mājas lapā –http://visitlatgale.com

Uz tikšanos pasākumos!

Valda Iļjanova,

Latgales kultūras programmas vadītāja

t.29278901