LV EN LT RU DE

Latgales kulinārais mantojums uzvarēja EDEN konkursā

07.12.2015 14:13, Krāslavas TIC


Latvijas Tūrisma forumā, kas notika 4.decembrī viesnīcā Hotel Jūrmala SPA, tika paziņoti Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destinations of ExcelleNce) projekta konkursa uzvarētāji. EDEN projektu līdzfinansē Eiropas Komisija un šis projekts uzsākts 2006.gadā. Katru gadu ES dalībvalstīs tiek izsludināts konkurss, un katru gadu tam ir sava tēma.

Šogad EDEN konkursa tēma ir “Tūrisms un vietējā gastronomija”, tajā piedalījās 10 pretendenti no visiem Latvijas reģioniem. Konkursa dalībniekus vērtēja gan pēc pašu sagatavotajiem pieteikumiem, gan arī Tūrisma attīstības un valsts aģentūras (TAVA) izveidotā vērtēšanas komisija klātienē.   

TAVA direktora pienākumu izpildītāja Inese Šīrava uzsver: “EDEN projekts ir vērsts uz attīstību – uz to, lai galamērķis, kurš ir mazāk zināms vai nemaz nav zināms, konkursā varētu sevi parādīt, iegūtu publicitāti,    pieredzi un stimulu turpmākai attīstībai. Man ir prieks, ka šī gada EDEN projekts ir izpelnījies ievērību. Esmu pārliecināta, ka konkurss “Tūrisms un vietējā gastronomija” veicinās izpratni par gastronomiskā tūrisma produktiem un gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ārzemju tūristiem būs arvien lielākas un labākas iespējas tos izmantot”.

Komisija EDEN konkursa "Tūrisms un vietējā gastronomija" nacionālajā sacensībā par uzvarētāju atzina biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs”. Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” (www.kulinaraismantojums.lv) ir nodibināta 2013.gada 6.decembrī un šobrīd apvieno 32 Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumus, viesu mājas, atpūtas bāzes, mājražotājus, kas darbojas, popularizējot Latgales kulināro mantojumu. Krāslavā, grāfu Plāteru pils kompleksā, strādā Latgales kulinārā mantojuma centrs, kas koordinē Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību, organizē dažādus pasākumus, izstrādā gastronomiskos maršrutus.

Inese Šīrava stāsta: “Latgalē ar kulināro mantojumu strādā jau gadiem. Gan vietējie tūristi, gan it īpaši ārzemnieki, dodoties tūrisma braucienos, meklē nogaršot ko autentisku, tai vietai raksturīgu. Šādas iespējas tūristiem iepazīties ar reģionam raksturīgo ēdienu Latgalē ir, tāpēc gribas vien novēlēt, lai darbs šajā virzienā tiktu turpināts. Balvā labākajiem galamērķiem – konkursa uzvarētājam un četriem veiksmīgākajiem tā sekotājiem - tiks nodrošinātas mārketinga un publicitātes aktivitātes Latvijā un ārvalstīs. Šobrīd “Vides filmu studijā” norit intensīvs darbs, lai par katru no pieciem konkursa veiksmīgākajiem dalībniekiem tiktu izveidota īsa videofilma.

Bet konkursa uzvarētājs – biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” būs tiesīgs izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto EDEN logotipu, piedalīties EDEN iepriekšējo gadu uzvarētāju sadarbības tīkla aktivitātēs Latvijā un citur Eiropā un apmeklēt Eiropas Komisijas rīkotos pasākumus EDEN sadarbības tīkla dalībniekiem. Eiropas Komisija rīkos arī apbalvošanas ceremoniju, kurā godalgas saņems visi nacionālo konkursu uzvarētāji”.

Ir jāatzīmē, ka Latgales reģions jau 11 gadus darbojas Eiropas kulinārā mantojuma tīklā (www.culinary-heritage.com), izmantojot vienotu kulinārā mantojuma logotipu. Galvenie šī tīkla mērķi ir uzņēmējdarbības veicināšana, patērētāju vajadzību apmierināšana caur reģionālās identitātes stiprināšanu, veicinot reģionālo ēdienu atpazīstamību, pamatojoties uz Eiropas mārketingu, kā tradicionālo un mūsdienīgo ēdienu attīstību, balstoties uz vietējo un reģionālo resursu izmantošanu.