LV EN LT RU DE

PASĀKUMI Rēzeknē JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, 2020

13.06.2020-31.07.2020, Rēzekne
Līdz 2. augustam
Izstāde “Arvīds Egle. Klusais pieskāriens” no LKM Mākslas kolekcijas vecmeistara 115. dzimšanas dienas atcerei

Latgales Kultūrvēstures muzejs, 1. stāva izstāžu zāle, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Biļetes: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja. Tālr. 64622464 rezekne.lv
3. aprīlī apritēja 115 gadi kopš mākslinieka, Rēzeknes mākslinieku kopas dalībnieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Arvīda Egles dzimšanas. Atceroties izcilo gleznotāju, Latgales Kultūrvēstures muzejs (LKM) piedāvā Arvīda Egles (1905–1977) gleznu izstādi no LKM krājuma Mākslas kolekcijas.
Izstādes galvenā ideja ir parādīt publikai tos krājuma slēgtajās telpās glabātos mākslas darbus, kuri pēdējā desmitgadē tika īpaši aprūpēti – restaurēti, kā arī ieguvuši jaunu noformējumu. Kopš 2010. gada šādu vecmeistara darbu ir desmit, kurus ir restaurējuši, preventīvi apkopuši un noformējuši Aleksis Osmanis, Jakovs Kļosovs un Anatolijs Zelčs. Izstāde papildināta vēl ar sešām jaunu noformējumu ieguvušām Arvīda Egles gleznām.
Grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” (izdevējs: biedrība “Rēzeknes mākslinieku kopa”, sastādītāja Irēna Vilčuka) atvēršanas svētki plānoti 26.jūnijā.

Līdz 29. augustam sestdienās plkst. 13.00
Sestdienas ekskursija Latgales vēstniecībā GORS

Latgales vēstniecība GORS, 1.st. foajē, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 1,50–2,00 €, GORS Tālr. 64633303 latgalesgors.lv
Turpinot jau vairākus gadus veiksmīgi iesākto tradīciju, arī šovasar no 30. maija līdz 29. augustam, katru sestdienu pulksten 13.00, notiks izzinošās ekskursijas, kurās nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Informācijas centrā gaidīs gids, kura vadītajai ekskursijai varēs pievienoties ikviens gribētājs – gan biļetes nopērkot iepriekšpārdošanā, gan tieši pirms ekskursijas. Vietu skaits katrā ekskursijā ir ierobežots, tādēļ apmeklētāji aicināti biļetes sarūpēt laikus.   
Jūnijā ekskursijas notiks 13., 20. un 27. jūnijā, jūlijā – 4., 11., 18. un 26. jūlijā, savukārt augustā ekskursijas paredzētas 1., 8., 15., 22. un 29. augustā.

13. jūnijā plkst. 19.00
Ērģelnieces Diānas Jaunzemes-Portnajas koncertprogramma “Laikmetu atspulgi”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 8,50 un 17,00 €   latgalesgors.lv
Programmā mijas latviešu komponistu ērģeļdarbi ar baroka laika meistaru opusiem, atspoguļojot dažādu laikmetu garu, stilus un mijiedarbību. Skanēs Paula Dambja, Riharda Dubras, Johana Sebastiāna Baha, Dītriha Bukstehūdes un citu komponistu skaņdarbi. Ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, veiksmīgi startējusi vairākos ērģelnieku konkursos.

Līdz 14. jūnijam
Juris Soikans. Izstāde “Maģiskais reālisms”

Mākslas galerija, Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
Bezmaksa   latgalesgors.lv
Izstāde veltīta ekstraordinārai personībai – māksliniekam, teorētiķim, mākslas kritiķim un pedagogam Jurim Soikanam (1920–1995). Izstādes ierosme ir mākslinieka simts gadu jubileja, kas šogad apritētu 12. aprīlī. Jura Soikana daiļrade un tās attīstības trajektorijas ir ievērojami plašas kā arī iezīmē būtiskas 20. gs. otrās puses Latvijas kultūras un mākslas vēstures lappuses, kas saistītas ar trimdu, migrāciju un kultūru mijiedarbību globālā un lokālā kontekstā. Mākslinieka radošais mantojums atklāj dažādu disciplīnu pārklāšanos (vizuālo mākslu, dzeju, mūziku, mākslas kritiku un teoriju) un ļauj novērtēt to savstarpējo mijiedarbību un reģistrēt viņa radošās darbības sava veida unikalitātei konkrētā laika un telpas kontekstā. Izstāde ir arī ir solis trimdas vēstures pārskatīšanā un tās aktualizēšanā, paplašinot zināšanas un līdzšinējos pieņēmumus par Latvijas mākslas un vēstures norisēm. Izstāde apskatāma koncertzāles divos stāvos.

14. jūnijā plkst. 10.00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Rēzeknē   rezekne.lv
10.00 Dievkalpojums Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, pēc tam ziedu nolikšana piemiņas vietās un atceres pasākums represētajiem.

No 16. jūnija līdz 30. augustam
Rita Ļegčiļina-Broka. Tekstilmākslas izstāde “Apraksti”

Mākslas galerija, Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
Bezmaksa   latgalesgors.lv
Ritas Ļegčiļinas-Brokas unikālos vaibstus Latvijas kultūrvidē iezīmē tekstilmākslinieces centieni savus radošos meklējumus veikt ciešā sasaitē ar padziļinātu teorētisko izpēti. Tā ir ilgstoša un nopietna interese par krāsu, uzskatot to par Latvijas tekstilmākslas būtiskāko sastāvdaļu. Māksliniece tiekusies izzināt krāsas ceļu kopš Latvijas tekstiliju darināšanas pirmsākumiem līdz pat tās izmantojumam mūsdienu šķiedras mākslā. Šīs atziņas atspoguļojas Ritas pašas darinājumos. Mākslinieces darbos tēlotais pārraida arī kādas kopējas, visiem atpazīstamas vibrācijas. Iespējams, ne tikai izraudzīto krāsu klāsts, bet arī asociatīvā nosacītība, lakonisms, vispārinājums un noskaņu mainīgā pasaule – ir tās pazīmes, kas, līdzīgi latviešu tautasdziesmās lietotajiem izteiksmes līdzekļiem, saistās ar kaut ko visiem tuvu un pazīstamu, ļauj izprast viena cilvēka ainavas uztveres un pārdzīvojuma savdabību dziļākās kopsakarībās ar piederību šeit sastopamai apkārtējās vides uztverei.

No 17. jūnija līdz 5. jūlijam
XIV mākslinieku plenēra darbu izstāde Rēzeknē “Domas lidojums 2020”

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Biļetes: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja, tālr. 64622464   rezekne.lv
No 8. līdz 13. jūnijam notika XIV mākslinieku plenērs Rēzeknē “Domas lidojums 2020”. Šī gada plenēra moto “Ar sirdi un dvēseli Latgalē”.
No 17. jūnija līdz 5. jūlijam Latgales Kultūrvēstures muzejā būs apskatāma plenēra darbu izstāde.

No 17. jūnija līdz 2. augustam
“Māksla. Dizains. RMDV 2020” Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstāde

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, 3. stāva izstāžu zālē un vestibilā, Rēzeknē
Biļetes: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja, tālr. 64622464   rezekne.lv
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas darbības vīzija ir “Esi gudrs, brīvs un radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē”. Jaunieši apgūst prasmes un zināšanas orientēties dizaina un mākslas pasaulē, izzina tradīcijas, pakļauj mūsdienu tehnoloģijas, radot    savu redzējumu dažādos materiālos un radošajos darbos. Šajos darbos atspoguļojas četros mācību gados iegūtās zināšanas, kas mijas ar personīgo brīvības sajūtu un izaicinājumu uz eksperimentu. Klasiskas tekstilijas modernā izpildījumā, rotaslietas un metāla dizains, gleznas, restaurētas senas lādes un kumodes, grafikas un reklāmas dizains. RMDV piedāvā jauniešiem apgūt radošās industrijas, studējot keramikas, metāla, apģērbu vai tekstilizstrādājumu dizaina specialitātē, koka izstrādājumu dizainā, foto, mākslu un restaurācijas izglītības programmās. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir jaunrades un radošās izglītības centrs Austrumlatvijā, mācot jauniešiem būt brīviem un radošiem mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē.

17. jūnijā plkst. 16.30
Tematiska izglītojoša ekskursija “Par ko stāsta Māras laukums?”

Pulcēšanās pie Latgales Kultūrvēstures muzeja, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ekskursijas cena – 2,00 € Iepriekšēja pieteikšanās pa t. 64622778   rezekne.lv
Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti Latvijai” (tautā saukts “Latgales Māra”) Rēzeknē ir Latgales simbols. Laukums, kurā stalti stāv piemineklis ir liecinieks vēstures notikumiem no 19. gs. pirmās puses līdz mūsdienām. Ekskursijas gaitā ielūkosimies pieminekļa “Vienoti Latvijai” un tā apkārtnes pagātnes stāstā.

17. jūnijā plkst. 19.00
Piedzīvojumu filma “Viļņu varā”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 7,00–11,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Divi kaislīgi burātāji – Temija un Ričards – uzsāk ceļojumu pāri okeānam, nenojaušot, ka burā pretī vienai no postošākajām viesuļvētrām. Attapusies pēc vētras, Temija ierauga, ka Ričards ir smagi ievainots un viņu jahta sadragāta. Bez cerībām uz glābiņu, Temijai jāatrod sevī spēks un apņēmība izglābt gan sevi, gan mīļoto vīrieti. Lomās: Šeilīna Vudlija, Sems Klaflins. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

No 18.–21. jūnijam   
Rožu izstāde Rozes pilsētā sadarbībā ar SIA “Latroze”

Latgales Kultūrvēstures muzejs, 1. stāva izstāžu zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Biļetes: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, tālr. 64622464   rezekne.lv
18., 19., 20. jūnijā izstāde atvērta no 10.00–18.00, 21. jūnijā – no 11.00–17.00.
Rēzeknes vēstures leģenda vēsta par princesi Rozi, kas aicina pārvarēt šķēršļus un katram atrast laimi savā pilsētā. Rožu izstādes Rozes pilsētā mērķis ir simboliski iedzīvināt šo leģendu.
Sadarbībā ar SIA “Latroze” jau 10.gadu rēzekniešiem un pilsētas ciemiņiem būs iespēja baudīt ROŽU burvību krāsās un smaržās. Izstādē būs iespēja satikt pieredzējušus rožu audzētājus un saņemt padomus par rožu kopšanu, kā arī iegādāties rožu stādus. Kā katru gadu, arī šogad būs iespējams iepazīt jaunas un līdz šim rožu izstādē neredzētas rožu šķirnes.

18. jūnijā plkst. 16.00
Vācu kino klubs un Eiropas brīvprātīgā darba veicēja Henri Johannsen atvadu ballīte “Wir sehen uns, Henry”

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Vasaras kino klubi Nacionālo biedrību kultūras namā notiks Eiropas Brīvprātīga darba projekta “Be Ambassador of your Cultures” ietvaros.    Vācijas kino mākslinieku filmu translācija jauniešu auditorijai. Filma tiks translēta oriģinālvalodā, pēc noskatīšanos notiks filmu analīze. Kino klubus apmeklēt aicināti, pirmkārt, vācu, angļu, franču un itāļu valodu un kultūru klubu dalībnieki, kā arī citi ieinteresētie. Aicinām pierakstīties zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

19. jūnijā
Rēzeknes māmiņu kluba 10. jubileja
Rēzeknē   rezekne.lv
Pasākums Rēzeknes māmiņu kluba dalībniekiem.

19. jūnijā plkst. 19.00
Romantiska komēdija “Satikšanās vieta: kāzas”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 7,00–11,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Divi rūdīti vientuļnieki – Frenks un Lindsija – ir ielūgti uz vienām un tām pašām kāzām. Dīvainā kārtā viņi visur sagadās kopā: gan lidmašīnā, gan blakus numuriņos viesnīcā, gan pie kāzu galda. Par spīti raksturu nesaderībai, abu starpā uzplaukst romantiskas jūtas. Lomās: Kianu Rīvss, Vinona Raidere. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

19. jūnijā plkst. 13.00
Bērnu un jauniešu teātra studijas izrāde “Sapnis par zelta gailīti” pēc A. Puškina uzveduma motīviem

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Oriģināls, mūsdienīgs un jautrs režisores Larisas Ščukinas un bērnu un jauniešu studijas dalībnieku traktējums labi pazīstamas no bērnības Aleksandra Puškina pasakas.   
Izrāde krievu valodā, paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma. Vietu skaits zālē tiks ierobežots. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

20. jūnijā plkst. 14.00
Integrācijas teātra pirmizrāde. Projekts “Integrācijas ABC-3”

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Biedrību “Sadarbības platforma”, “Zaļais meridiāns” un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama starptautiskā projekta “Integrācijas ABC-3” ietvaros notiks “Integrācijas teātra” pirmizrāde.   
Vietu skaits zālē ierobežots. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

20. jūnijā plkst. 19.00
Goran Gora koncertprogramma “Renesanse”

Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 12,50 un 25,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Šī gada aprīlī Goran Gora izdeva jaunu albumu “Renesanse” un tajā ir iekļauti lauka skaņas ieraksti, kas veikti Indijā, Bosnijā un Hercegovinā un Izraēlā. Tādējādi dziesminieka audio valoda ieguvusi gan Korāna lasījuma, Tibetas festivāla orķestra ceremonijas, druzu tautas tradīciju, afrikāņu katoļu kora vokalīzes un jezuītu dziedājumus, gan klasiskās mūzikas citātus, kas būtiski paplašinājuši Goran Gora muzikālās robežas.

20. jūnijā plkst. 12.00
Ekskursija bērniem “Dārgumu meklējumos”

Rēzeknes TIC, Krasta iela 31
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 26332249   rezekne.lv
Aizraujoša ekspedīcija pa Rēzeknes pilskalnu, kur bērnus gaida gan fiziskās aktivitātes, gan erudīcijas pielietošana un vēsturisko faktu atklāšana.

23. jūnijā plkst. 12.00–15.00
Līgo Rēzeknē! Koncerti ielās un pagalmos
Bezmaksa   rezekne.lv
23. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00, pateicoties SIA “Ceļi un tilti” atbalstam, kuri nodrošinās pasākuma norisei transportlīdzekļus,   Rēzeknes ielās dosies divas “dziedošās” kravas mašīnas – vienā muzicēs grupa “Ginc&Es”, bet otrajā – “Oskars&Marks”, mūziķiem līgot palīdzēs jauniešu deju kopas “Dziga” (vad. Inga Žirgule) tautumeitas.
“Dziedošās mašīnas” apstāsies vairākos pagalmos, pieturēs pilsētas mikrorajonu ieliņās, bet to maršruts būs pārsteigums. Aicinām rēzekniešus atsaukties no savu māju logiem, balkoniem un pagalmiem, dziedāt līdzi, lai līgo dziesma skan pāri septiņiem pakalniem un stiprina mūsu garu!.

Jāņuzāļu vainagu foto akcija #līgoRēzekne2020!
Gaidot Jāņuvakaru, aicinām iesaistīties virtuālajā vainagu akcijā – nopin zāļu vainagu, liec galvā, nofotografējies, publicē savu foto sociālo tīklu vietnē Facebook, pievienojot tēmturi #līgoRēzekne2020
Ja sirdī esi rēzeknietis, rotājies, lai redzam, cik koša, zaļa un bagāta ir Rēzekne!

Līdz 25. jūnijam
Latgales podnieku darbu izstāde “Pūdu pavasars”

Lūznavas muižas “Kulturys škiunī”, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads
Ieejas maksa muižā: 1,50–2,50 € luznavasmuiza.lv
Izstādes nosaukums “Pūdu pavasars” (latviešu liter. – “Podu pavasaris”) simboliski iezīmē tieši šī gada pavasari, kurš visus pārsteidzis ar “nogāztajiem podiem” – pandēmiju, kura mainījusi ierasto dzīves ritmu visā pasaulē. Tieši tās dēļ uz labākiem laikiem šogad pārcelta arī pavasara tradīcija – Latgales podnieku dienas, kurās šopavasar podnieki un Latgales keramikas cienītāji būtu tikušies nu jau 40. reizi. Vairākus gadus par Latgales podnieku dienas lielās izstādes mājām bija kļuvusi Lūznavas muiža, tā bija iecerēts arī šoreiz, tādēļ, neskatoties uz šo sarežģīto laiku un gribot tieši pavasarī satikties vismaz neklātienē, radās ideja par izstādi nedaudz citādākā formātā. Simboliskā “podu gāšanas” – atļaušanās būt nepareizākiem – tēma turpināta arī izstādes iekārtojumā, kura izveidē talkā nākusi “Flowers Events” komanda. Savus jaunākos keramikas darbus izstādē Lūznavā atrāda Aivars un Vēsma Ušpeļi (Malny Wylky), Valdis un Olga Pauliņi, Raivo Andersons, Aleksandrs Visockis, Edvīns Vincevičs, Viktors Pankovs, Anatolijs Vituškins un Viola Anna Bīriņa.

Līdz 16. jūlijam   
Ilzes Laizānes gleznu izstāde “Ceļojuma noskaņas”

Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads
Ieejas maksa muižā: 1,50–2,50 €   luznavasmuiza.lv
Ilze Laizāne savos darbos iemūžina dabas, ziedu un sievietes dvēseles noskaņas, kas liek justies skatītājam kā sapnī, laimes un prieka noskaņā. Ilzes Laizānes gleznās reālais saplūst ar fantāziju, dabas motīvi bieži vien savijas ar figurālām kompozīcijām. Savas “Ceļojuma noskaņas” māksliniece ir iemūžinājusi darbos un aicina skatītāju to piedzīvot    caur saviem darbiem. Ilze Laizāne (1966) studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļā, Glezniecības katedrā un Grafikas katedrā. Desmit gadu laikā ir tapuši vairāk nekā 40 izstādes, simpoziji un mākslas projekti. Māksliniece aktīvi iesaistās radošajos procesos gan Latvijā, gan aiz tās robežām – Itālijā, Beļģijā, Austrijā, Lietuvā, Vācijā, Francijā, Baltkrievijā un citur. Ilzes darbos eļļas tehnika ir apvienota ar grafisku zīmējumu. Māksliniecei tuvs ir reālisms, gleznās attēlo simbolisko figurālo kompozīciju un dabu.

26. jūnijā plkst. 15.00
Grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” atvēršanas svētki

Latgales Kultūrvēstures muzejs, 1. stāva izstāžu zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464   rezekne.lv
Grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” (izdevējs: biedrība “Rēzeknes mākslinieku kopa”, sastādītāja Irēna Vilčuka) atvēršana, tikšanās ar grāmatas darba grupu Arvīdam Eglem veltītajā izstādē.

26. jūnijā plkst. 19.00
Komēdija “Blakus”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 7,00–11,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – no brūkošas laulības. Abi ir jauni,    talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā. Lomās: Anta Aizupe, Āris Matesovičs. Filma latviešu valodā.

27. jūnijā plkst. 12.00
Velo ekskursija “Rēzeknes 7 pakalni”

Rēzeknes TIC, Krasta iela 31
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 26332249   rezekne.lv
Iespēja gan izbaudīt pilsētas skaistos skatus, gan dzirdēt saistošu un interesantu stāstījumu par laiku, vietām un notikumiem pilsētā.

27. jūnijā plkst. 19.00
Aijas Andrejevas un Jāņa Aišpura koncertprogramma “12 stāsti vasaras vakaram”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 12,50 un 25,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Koncertprogrammas “12 stāsti vasaras vakaram” dziesmas ir katra ar savu stāstu no Jāņa un Aijas sastrādātā un piedzīvotā – skanēs gan Aijas, gan “The Sound Poets”, tāpat arī citu autoru dziesmas un tautasdziesmas.

1.un 2. jūlijā plkst. 19.00
Anna Rancāne “Meklējiet sievieti”. Grotesks vēstījums. Rēzeknes Tautas teātra pirmizrāde!

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 5,00–7,00 €   latgalesgors.lv
Annas Rancānes luga “Meklējiet sievieti” ir grotesks vēstījums par cilvēku attiecībām, par vientulību un mākslinieka talanta spēku, par uzdrīkstēšanos un ticību brīnumam, kas var mainīt pasauli.
Galvenais varonis ir parasts ikdienas cilvēks, kāda mākslas muzeja Apsargs provinces pilsētiņā. Muzejā vīrietis satiek neparastu Sievieti, kura liek viņam palūkoties uz savu dzīvi no pavisam cita skatu punkta – sievietes dēļ viņš pat nokļūst neikdienišķā situācijā – policijas izolatorā, kur sastopas ar citiem bēdubrāļiem. Šī Sieviete var kardināli pārveidot Apsarga dzīvi un darīt to laimīgu, bet vai viņš spēj noticēt šai iespējai un ļauties brīnumam?
Izrādes sižetā ir uzsvērts komiskais un traģikomiskais, izmantots kontrasts starp fantastisko un reālo, izceļot esamības pretrunas. Izrādes darbība notiek kādā gleznu galerijā – pirmizrādē skatuvisko darbību iekrāsos mākslinieces Agras Ritiņas gleznas.
Aktieri: Ināra Apele, Vija Dikule, Sandra Juste, Arturs Rozvjazevs, Aldis Leidums, Oskars Lustiks, Kaspars Balodis. Režija – Māra Zaļaiskalns. Telpa un tērpi – Ināra Apele. Video – Māris Justs. Skaņa un gaisma – Ints Salmiņš

2. un 9. jūlijā plkst. 16.00
Itāļu kino klubi bērniem un jauniešiem   

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Vasaras kino klubi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā notiks Eiropas Brīvprātīga darba projekta “Be Ambassador of your Cultures” ietvaros. Filma tiks translēta oriģinālvalodā, pēc noskatīšanos notiks filmu analīze. Kino klubus apmeklēt aicināti, pirmkārt, vācu, angļu, franču un itāļu valodu un kultūru klubu dalībnieki, kā arī citi ieinteresētie.Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

4. jūlijā plkst. 19.00
“Lūk, istaba šī...” Rīgas Krievu teātra “kvartirņiks”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 12,50 un 25,00 €, GORS   latgalesgors.lv

Režisores Danas Bjorkas “kvartirņiks” (квартирник - mājas koncerts) “Lūk, istaba šī...” ir veltīts dzejnieka un dziesminieka Bulata Okudžavas daiļradei. Tas ir vakars ar dziesmām un dzeju, kas atmodina visdažādākās sajūtas, gan satrauc, gan dāvā cerību. Vakars, kad dvēsele runā ar dvēseli vienā, patiesu jūtu valodā, vakars, kurā kļūstam tuvāki viens otram. “Lūk, istaba šī...” – rinda no Okudžavas dzejoļa, kas visprecīzāk izsaka jaunā spēles laukuma būtību – “lūk, istaba šī...”. Izrādē piedalās: Dana Bjorka, Nikolajs Gruničevs, Anna Marija Ivana un Niķita Osipovs.


No 6. līdz 24. jūlijam   
“Excelsus” muzikālais jūlijs
Rēzeknes instrumentālais ansamblis “Excelsus” iepriecinās ar koncertiem Rēzeknes pagalmos, uzstājoties gan pilsētas centra, gan Ziemeļu un Vipingas mikrorajonos.
Instrumentālais ansamblis “Excelsus” ir optimisti un vēlas pozitīvo lādiņu iešķilt katrā klausītājā, dāvājot muzikālo prieku, tāpēc kopumā paredzēti 9 koncerti, kas skanēs 6. jūlijā plkst. 19.00, 9. jūlijā plkst. 19.00, 12. jūlijā plkst. 17.00 un 19.00, 15. jūlijā plkst. 19.00, 18. jūlijā plkst. 17.00 un 19.00, 21. jūlijā plkst. 19.00 un 24. jūlijā plkst. 19.00, bet konkrēti pagalmi, kuros atbalsosies “Excelsus” mūzika, būs pārsteigums.

No 10. līdz 30. jūlijam
Brīvdabas kino Rēzeknes pilskalnā
Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31   rezekne.lv
Bezmaksas ieeja. Lai garantētu sev un draugiem sēdvietu un saldu pārsteigumu, lūdzam iepriekš rezervēt bezmaksas ieejas kartes pa tālruni 64622061 un izņemt tās Rēzeknes kultūras namā vai pirms filmas Rēzeknes pilskalnā.

Lietus gadījumā filmas tiks demonstrētas Rēzeknes kultūras namā (Brāļu Skrindu ielā 3), par neprognozētajām izmaiņām ziņosim FB pasākuma lapā konkrētā datuma pēcpusdienā facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs


11. jūlijā plkst. 19.00
“Muosys” koncertprogramma “Zynu, zynu tāva sātu”

Latgales vēstniecība GORS, Mazā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 8,50 un 17,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Trīs māsas – Laima Maslova, Liene Brence un Marta Igaune ir radošas personības, kuras kopā ir ne tikai dažādos dzīves brīžos, bet arī mūzikā. Koncertprogrammas “Zynu, zynu tāva sātu” kodolu veido latgaliešu tautasdziesmas, to apdares, kā arī oriģināldarbi. Savu redzējumu mūzikā viņas nodot dziedot, spēlējot dažādus mūzikas instrumentus – vijoli, mandolīnu, flautu, ģitāru, kokli u.c.

15. un 23. jūlijā plkst. 16.00
Franču kino klubi bērniem un jauniešiem

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Vasaras kino klubi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā notiks Eiropas Brīvprātīga darba projekta “Be Ambassador of your Cultures” ietvaros. Filma tiks translēta oriģinālvalodā, pēc noskatīšanos notiks filmu analīze. Kino klubus apmeklēt aicināti, pirmkārt, vācu, angļu, franču un itāļu valodu un kultūru klubu dalībnieki, kā arī citi ieinteresētie. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

17. jūlijā plkst. 21.30
Birutas Ozoliņas un Uģa Prauliņa koncertprogramma “Draudzīgas identitātes”

Latgales vēstniecība GORS, Jumta terase, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 15,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Divu mūziķu Birutas Ozoliņas un Uģa Prauliņa apvienība ir abpusēji sen lolots sapnis, jo abu tautas mūzikas iedvesmojuma hronoloģija ir ļoti līdzīga. Pirmo reizi kopējā projektā “Draudzīgas identitātes“ mūziķi apvienojās 2019. gadā. “Draudzīgas identitātes” – no vienas puses tie ir akadēmiskās mūzikas ieliktie gaumes kritēriji, dažādi sociāli adaptētāki mūzikas stili, bet otrā svaru kausā – tautas etniskā mūzika.

18. jūlijā plkst. 22.00
Romantiska komēdija “Nakts bez kroņa”

Latgales vēstniecība GORS, Jumta terase, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 7,00 €, GORS   latgalesgors.lv
1945. gada 8. maijs – Otrā pasaules kara uzvaras diena Eiropā. Arī Londona pošas atzīmēt miera iestāšanos, un britu karaļnama princeses Elizabete un Mārgareta saņem atļauju piedalīties svinībās. Londonas ielās valda prieka pilns satraukums, jo nākamā diena nesīs jaunu nākotni ne tikai Anglijai, bet visai Eiropai. Šajā naktī princeses ir tikai jaunas sievietes, kas kopā ar visiem nododas svinībām cilvēku pārpildītajās Londonas ielās. Šī nakts ir pilna ar nezināmo un pirmajām romantiskajām jūtām. Lomās: Emīlija Vatsone, Ruperts Everets, Džeks Reinors, Sāra Geidone. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

24. jūlijā plkst. 16.30
Tematiska izglītojoša ekskursija “Par ko stāsta Māras laukums?”

Pulcēšanās pie Latgales Kultūrvēstures muzeja, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ekskursijas cena – 2,00 € Iepriekšēja pieteikšanās pa t. 24622778   rezekne.lv
Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti Latvijai” (tautā saukts “Latgales Māra”) Rēzeknē ir Latgales simbols. Laukums, kurā stalti stāv piemineklis ir liecinieks vēstures notikumiem no 19. gs. pirmās puses līdz mūsdienām. Ekskursijas gaitā ielūkosimies pieminekļa “Vienoti Latvijai” un tā apkārtnes pagātnes stāstā.

24. jūlijā plkst. 21.30
Drāma “Vīns un vējš”. Džeza trio “Ave JahBahus”

Latgales vēstniecība GORS, Jumta terase, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 10,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Par muzikālās gaisotnes uzburšanu pirms kino seansa rūpēsies džeza trio “Ave JahBahus”, kas ir ne tikai muzikāls projekts, bet arī radošā kustība, kas veido mūzikas un vizuālās mākslas sinerģiju. Apvienības pamatsastāvs - Dana (vokāls, taustiņinstrumenti, saksofons), Aleksejs (kontrabass, elektriskā ģitāra), Nikita (bungas, bītu sempleris). Savukārt filma “Vīns un vējš” ir franču režisora Sedrika Klapiša stāsts par vīna darītāju ģimeni Francijā – sarežģītajām attiecībām ģimenes locekļu starpā, atgriešanos dzimtajā zemē un spēcīgāko kaislību – vīna darīšanu. Filma franču valodā ar subtitriem latviešu valodā.

25. jūlijā plkst. 18.00
Deju studijas “Dynamic Hit” mūsdienu deju koncerts “Mēs”

Latgales vēstniecība GORS, Lielā zāle, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 5,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Vairāk nekā 120 dejotāju izpildīs gan jaunākās horeogrāfijas, gan publikai zināmas un iemīļotas horeogrāfijas hip-hop, šova un laikmetīgās dejas žanros. Deju studija “Dynamic Hit” darbojas no 2007. gada un tā ir pirmā neatkarīgā deju studija Rēzeknē, kurā skolotājas un horeogrāfes Diānas Garančas vadībā mūsdienu deju prasmes apgūst dažāda vecuma interesenti. Studijas dejotāji uzstājušies gan tepat Rēzeknē, gan citās Latvijas vietās, gan arī ārzemēs.

25. jūlijā plkst. 22.00
Komēdija “Kalps”

Latgales vēstniecība GORS, Jumta terase, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 7,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Oligarha dēlam Grigorijam jau sen neviens žogs nav par augstu un dzīve atgādina paradīzi zemes virsū. Luksusa automobiļi, skaistas sievietes, vētraina nakts uzdzīve – viss ir soļa attālumā tepat un tūlīt. Oligarha pacietības mērs ir pilns pēc dēla pēdējā piedzīvojuma – viņš piekāvis policistu un aizbēdzis no notikuma vietas; par tik nopietnu nodarījumu draud mēnešiem ilgs ieslodzījums. Saprazdams, ka cietumā viņa dēls “nekļūs par cilvēku”, tēvs īsteno ģeniālu pāraudzināšanas plānu. Lomās: Milošs Bikovičs, Aleksandra Bortiča, Ivans Ohlobistins, Marija Mironova. Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

29. jūlijā plkst. 18.00   
Horeogrāfiskā ansambļa “Kolorīts” koncerts “Dejas prieks”

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Horeogrāfiskā ansambļa “Kolorīts” koncerts “Dejas prieks” veltīts Rēzeknes 735. jubilejai. Uzstāsies gan mazākie dejotāji, gan jaunās balerīnas, būs arī tautas deju priekšnesumi. Vietu skaits zālē ierobežots. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com

No 29. jūlija līdz 2. augustam
Rēzeknei – 735! Pilsētas svētki
Pilsētas svētku ietvaros būs gan koncerti, gan aktivitātes, tikai mazākā formātā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Sekojiet informācijai par svētku programmu. Svinēsim kopā #Rēzeknei735

30. jūlijā plkst. 16.00
Bulgāru kino klubs bērniem un jauniešiem

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas,iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Vasaras kino klubi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā notiks Eiropas Brīvprātīga darba projekta “Be Ambassador of your Cultures” ietvaros. Filma tiks translēta oriģinālvalodā, pēc noskatīšanos notiks filmu analīze. Kino klubus apmeklēt aicināti, pirmkārt, vācu, angļu, franču un itāļu valodu un kultūru klubu dalībnieki, kā arī citi ieinteresētie. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   

31. jūlijā
Grāmatas “100 fakti par Rēzekni” atvēršanas svētki

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464   rezekne.lv
100 interesanti fakti par Rēzekni, kas pilsētas ciemiņus iepazīstinās ar mūsu pilsētas interesantākajām vietām, stāstiem un notikumiem, kā arī rēzekniešiem, uzzinot daudz ko jaunu par vietām, kuras liekas ikdienišķas un pierastas. Grāmata veltīta Rēzeknes 735. gadadienai. Grāmata tapusi Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, ko finansē Rēzeknes dome un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.

31. jūlijā plkst. 21.30
Piedzīvojumu drāma “Dziļie ūdeņi”. Pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” kvintets

Latgales vēstniecība GORS, Jumta terase, Pils ielā 4, Rēzeknē
Biļetes: 10,00 €, GORS   latgalesgors.lv
Vakara muzikālajā daļā pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” kvintets. Savukārt filma “Dziļie ūdeņi” ir patiess stāsts par burātāju-amatieri Donaldu Krohērstu, kurš startēja 1968. gada “Sunday Times” burāšanas sacensībās, cerībā kļūt par pirmo cilvēku, kas vienpersoniski apbraucis apkārt pasaulei bez apstāšanās. Lielā steigā, ar nepabeigtu trimarānu, liekot uz spēles gan savu biznesu, gan māju, Donalds dodas riskantā un noslēpumainā piedzīvojumā, atstājot sievu un bērnus gaidām viņa atgriešanos. Galvenajās lomās godalgotie aktieri Kolins Fērts un Reičela Vaisa. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

No 5. augusta līdz 3. septembrim
Jāņa Undas akvareļu izstāde “Laika upe” no LKM krājuma
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Biļetes: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja, tālr. 64622464   rezekne.lv
Rēzeknes mākslinieks, akvarelists Jānis Undas (1928–2000) strādāja grūti savaldāmajā, bet tik dzīvīgajā akvareļglezniecības tehnikā. J. Undas akvareļos tverti gan dabas motīvi, gan simboliskas un vispārinātas tēmas tikai viņam raksturīgajā akvareļu pludinājumā. Piesātinātas un dziļas krāsu gammas, veikls un ekspresīvs otas raksts pārliecinoši stāsta gan par viņa bērnības ielām Rēzeknes pilsētā, gan apcerīgi aicina ielūkoties Latgales lauku viensētu pamestībā, stāsta par vērtībām un skaisto cilvēcīgi dziļās kompozīcijās.   Izstāde parādīs mākslinieka darbus, kas glabājas Latgales Kultūrvēstures muzeja slēgtajā krātuvē un laika nozīmē aptver visu J. Undas rodošo mūžu.

6. augustā plkst. 16.00
Bulgāru kino klubs bērniem un jauniešiem
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, kamerzāle, Atbrīvošanas alejā 97
Bezmaksas, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 64622182   rezekne.lv
Vasaras kino klubi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā notiks Eiropas Brīvprātīga darba projekta “Be Ambassador of your Cultures” ietvaros. Filma tiks translēta oriģinālvalodā, pēc noskatīšanos notiks filmu analīze. Kino klubus apmeklēt aicināti, pirmkārt, vācu, angļu, franču un itāļu valodu un kultūru klubu dalībnieki, kā arī citi ieinteresētie. Aicinām pierakstīties, zvanot pa tālruni 64622182, vai sūtot informāciju uz e-pastu: rezeknenbkn@gmail.com   


IZGLĪTOJOŠAIS DARBS muzejā rezekne.lv/latgales-kulturvestures-muzejs

Līdz 31. augustam
Muzejpedagoģiskā programma “Pirmo reizi izstādē”
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ieejas maksa: katram skolēnam – 1,50 €, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464   rezekne.lv
Programma ģimenēm vai nelielām grupām (līdz 6 personām). Nodarbības ilgums: 60–90 min.
Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus. Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi).

Līdz 31. augustam
Muzejpedagoģiskā programma “Māla pikuča piedzīvojumi”
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ieejas maksa: katram skolēnam – 1,50 €, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464   rezekne.lv
Programma ģimenēm ar bērniem vai nelielām grupām (līdz 6 personām), apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40–60 min.
Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem.

Līdz 31. augustam
Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta izstāde “Pāri slieksnim”
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ieejas maksa: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja, tālr. 64622464   rezekne.lv
1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27. aprīlī) Rēzeknē notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.

Līdz 31. augustam
Ekskursija Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums” un ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos”
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ieejas maksa: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja, + muzeja speciālista-gida pakalpojumi nelielai grupai līdz 6 cilv. vai ģimenei: 8,00 € (latviešu valodā), 15,00 € (svešvalodā), iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464   rezekne.lv
Ekspozīcijas sešas zāles piedāvā iespēju izsekot podnieka amata attīstībai no pirmsākumiem (neolīts) līdz pat mūsdienām. Tradicionālas vērtības, kas pasniegtas mūsdienu interpretējumā, izmantojot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas.
Rēzeknes vēstures ekspozīcijā iespējams izsekot pilsētas vēstures līkločiem un attīstībai no vissenākā eksponāta līdz mūsdienām.


Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes rezeknesbiblioteka.lv

Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, radošo darbu izstādes JŪNIJĀ

16. jūnijā plkst. 15.00
Lekcija/pārruna “Zaļā pēcpusdiena” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

19. jūnijā plkst. 13.00
Mazā novadpētniecības ekspedīcija “Rēzeknes tilti laiku lokos”
Tikšanās vieta pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas ieejas Atbrīvošanas alejā 81

1.–30. jūnijā
Mākslinieces un Dabas aizsardzības pārvaldes dizaineres Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde “Daba spēlēs un zīmējumos”
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, radošo darbu izstādes JŪLIJĀ

10. jūlijā plkst. 15.00
Literārie lasījumi ģimenei Rēzeknes pilskalnā “Ceļojums kalnā pie Ņauvas un viņa draugiem” (Dzidrai Rinkulei-Zemzarei – 100)
Tikšanās vieta pie Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs”

21. jūlijā plkst. 12.00
Tematiska nodarbība “Spēles labiem draugiem”
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

23. jūlijā plkst. 15.00
Izzinoša lekcija “Medijprātība – prasme saredzēt patiesību”
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

30. jūlijā plkst. 15.00
Stāstu pēcpusdiena “Iepazīsim ES Padomē prezidējošās valstis! Vācija” projekta “EDIC Austrumlatgalē” ietvaros
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81Pasākumos dalībnieki un apmeklētāji tiks fotografēti/filmēti un foto/video tiks publiskoti nekomerciālos nolūkos Rēzeknes pašvaldības sociālo tīklu kontos, tāpat var tikt izmantoti Domes mājas lapā un reklāmas materiālos. Ja kāds no apmeklētajiem pamana sevi pasākumu galerijās un noteikti nevēlas šo foto publiskošanu, lūdzu, sazinieties ar pasākuma organizatoru.

Pasākumi tiek rīkoti, ievērojot KM izdotā sanitārā protokola prasības.
Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai un jaunumiem: rezekne.lv

Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste, tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē
Faktiskā adrese: Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), rezekne.lv

Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249