LV EN LT RU DE

Pasākumi Balvos aprīlī, maijā un jūnijā

01.04.2019-30.06.2019, Balvi, Balvu novads

Balvu kultūras un atpūtas centra rīkotie pasākumi Balvos aprīlī, maijā un jūnijā

1.04. Andreja Ēķa filma “Klases salidojums” Balvu muižā

7.04. Balvu Tautas teātra izrāde “Sirds nav akmens” Balvu muižā. Režisore Vaira Resne.

14.04. Balvu Tautas teātra izrāde “Sirds nav akmens” Balvu muižā. Režisore Vaira Resne.

21.04. Lieldienu sarīkojums “Ar saulīti šūpojos” Lāča dārzā

21.04. Lieldienu balle Kubulu kultūras namā. Muzicē grupa “Ginc un es”

22.04. Cesvaines un Balvu jaukto koru kopkoncerts “Ar dziesmu pavasarī” Balvu muižā

26.04. Balvu teātra studijas izrāde – Z.Pamšes traģikomēdija “Vīrietis” Balvu muižā. Režisore Inese Daukste

4.05. Latvijas Republikas Neatkarības dienā muzikālās brokastis ar “Rumbas kvartetu” Balvu pilsētas estrādē

25.05. Brīvdabas sezonas atklāšana kopā ar Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrādi un zaļumballi ar grupu “Zemeņu iela” Balvu pilsētas estrādē

26.05. Komponista Valta Pūces autorkoncerts kora “Mirklis” sniegumā Balvu muižā

01.06. Jaukto koru un pūtēju orķestru svētki “Mirklis Balvos” Balvu pilsētas estrādē

14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums Balvos pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem iedzīvotājiem

23.06. Līgo vakars Balvu pilsētas estrādē – Jēkabpils Tautas teātra izrāde “Trīnes grēki” un zaļumballe ar grupu “Bruģis”

29.06. V Starptautiskais tautu deju festivāls “Eima, eima!” Balvu pilsētas estrādē

Papildus informācijai: 26631500, kac@balvi.lv

Detalizēta informācija ar pasākumu norises laikiem un afišas tiks publicētas www.balvi.lv, kā arī sekojiet līdz informācijai sociālajā tīklā Facebook: @BalvuKAC , @BalvuNovadaTic, @balvunovadapasvaldiba