LV EN LT RU DE

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Balvu novadā

18.12.2018-01.01.2019, Balvi, Balvu novads

Balvos

18. decembrī 17:00 Balvu bērnu un jauniešu centra   Ziemassvētku pasākums ar rūķu radošajām darbnīcām un koncerts “Rūķu lielie darbi un nedarbi”   Balvu muižā.   Piedalās BBJC pulciņš “Skatuve”, deju studija “Di-Dancers”, Dziedāšanas pulciņš, Apģērbu un aksesuāru darināšanas pulciņš

20. decembrī 13:00 Bērzkalnes pagasta   Rubeņu dramatiskā kolektīva izrāde "Laimīgā loterija"   Sociālā dienesta trešā stāva zālē. Ieeja brīva

20. decembrī 18:00   Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts ,,Ziemassvētki jau tuvu klāt”   Sakrālās kultūras centrā

23. decembrī pēc Dievkalpojuma, kurš sākas 10:00,   Tenora Jāņa Kurševa Ziemassvētku koncerts   Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

23. decembrī 16:00   Tenora   Jāņa Kurševa koncerts "Mazu brīdi pirms" Sakrālās kultūras centrā. Ieejas maksa – ziedojums.

26. decembrī no 11:00 līdz 15:00 atvērts Balvu Novada muzejs, kur skatāma   gleznošanas studijas “Olīves’’ 10 gadu jubilejas izstāde, kā arī pastāvīgās ekspozīcijas par Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu

26.decembrī 15:00 Balvu muižā Māra Martinsona filma "Jaungada taksometrs". Ieejas maksa EUR 3

Skolēnu brīvlaikā 27. un 28.decembrī 11:00 Balvu Novada muzejā   radošā darbnīca “Jaungada zvaigzne”   latviešu senajā stilā

29. decembrī   15:00   Balvu muižas koncertzālē   svētku koncerts “Vecgada valsis”.   Liepājas Simfoniskā orķestra un jaunās, talantīgās vijolnieces Kristīnes Balana   izpildījumā skanēs skaistie Johana Štrausa valši, Antonīna Dvoržāka jautrās polkas un pacilājošie marši, kā arī Pētera Čaikovska klasiskie skaņdarbi. Diriģents Guntis Kuzma.   Ieeja bezmaksas.

30. decembrī 16:00 Sakrālās kultūras centrā draudzes aicinājums uz kopā būšanu u   filma “Jaungada taksometrs”. Ieejas maksa – ziedojums.

1. janvārī 00:30   Jaunā gada uguņošana   laukumā pie Balvu kultūras un atpūtas centra

Kubulos

23. decembrī 18:00 Deju studijas “Terpsihora”   muzikāla Ziemassvētku izrāde “Kaķīša dzirnaviņas”   ēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem. Ieejas maksa EUR 5

25.decembrī 21:00 Kubulu Kultūras namā   Ziemassvētku balle. Muzicē grupa "Liepavots". Ieejas maksa pasākumā: līdz 22:00- EUR 4, pēc 22:00 EUR 5

28.decembrī 19:00   Pašdarbības kolektīvu gada noslēguma koncert   Kubulu kultūras namā

30. decembrī Biedrības “Balvu teātris”   muzikāla dzejas izrāde Ziemassvētku noskaņās “Viegli pieskarties pasaulei vēlos..”.   Programmā Māra Lāpāna dzeja un oriģināldziesmas, mīļas Ziemassvētku dziesmas, populāras Raimonda Paula melodijas.   Ieejas maksa EUR 2

1. janvārī 01:00   Jaungada balle ar grupu “Alu cilvēki”   Kubulu kultūras namā Ieejas maksa EUR 4

Tilžā

25. decembrī 19:00   koncertuzvedums “Zvanu skaņās Ziemsvētku dvēsele skan”, pēc tam 22:00   Ziemassvētku balle   Tilžas kultūras namā, spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa EUR 2.50 un 3.00

Briežuciemā

26.decembrī 13:00 Radošās apvienības ''Krelles''   Ziemassvētku koncerts un humora šovs ''Blondīnes'' Briežuciema tautas namā

27. decembrī 12:00 un 28. decembrī 10:00   Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas   Briežuciema tautas namā

29.decembrī 21:00   Gada noslēguma karnevāls un deju vakars Briežuciema tautas namā. 22:00 pašu gatavotu   masku parāde.   Maskas ieteicams pieteikt līdz 27.12. (Zita - 25444621).   Maskām ieeja brīva, pārējiem pēc plkst. 22:00 EUR 1.50. Pasākumā muzicē Artis Zaharāns no grupas ''Pie Letes".

Vectilžā

29. decembrī 20:00   Svētku koncerts un balle   Vectilžas sporta un atpūtas centrā

Balvu pagasta Naudaskalnā

21. decembrī 19:00   Koncerts "Mana Ziemassvētku lūgšana"   Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās: Santa Sāre Gerža (balss, flauta), Ģirts Ripa (klavieres), Mārcis Kalniņš (bungas, perkusijas, zvaniņi). Ieejas maksa EUR 1

Vīksnā

29. decembrī 19:00   Pašdarbnieku koncerts „Gads ir balts no abiem galiem”   Vīksnas Tautas namā. Pēc koncerta, plkst. 21:00   Vecgada balle   ar Ģirtu Ripu. Ieeja EUR 3.

Bērzpilī

23. decembrī 11:00 Bēržu sv. Annas Romas katoļu baznīcā   Balvu mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts

31. decembrī 22:00 Pasākums   ‘’Sagaidīsim Jauno 2019.gadu kopā’’ Bērzpils sporta hallē. Balle kopā ar grupu ‘’Pie letes’’.   Iespējams rezervēt galdiņus līdz 26.decembrim. Vakars ar groziņiem. Par jautrību un labu garastāvokli parūpēsies vakara vadītājs. Būs spēles, atrakcijas un citi pārsteigumi; TV translācija; kopīgs salūts pusnaktī.   Ieeja brīva.

Bērzkalnē

28.decembrī 20:00   Pašdarbības kolektīvu koncerts „Nāk jaunais gads ar jauniem sapņiem...”   Bērzkalnes bērnudārza zālē, 21:00   Vecgada balle, muzicē Māris Keišs Bērzkalnes pagasta kultūras un atpūtas telpās

Krišjāņos

28. decembrī 19:00   Koncerts "Satikšanās uz gada sliekšņa"   Krišjāņu tautas namā

28. decembrī 21:00   Pagasta pašdarbnieku, iestāžu un uzņēmēju vakars   Krišjāņu tautas namā