LV EN LT RU DE

Svinēsim Latvijas simtgadi kopā! Svētku pasākumi Balvu novadā

02.11.2018-19.11.2018, Balvi, Balvu novads

2.novembrī plkst. 20:00   Kubulu kultūras namā

Koncerts "Manas tautas dziesmas"


8.novembrī plkst. 19:00 Balvu muižā

Izrāde "Māsas" (Nora Vētra Muižniece) Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs. Režisore Vaira Resne

Ieeja bez maksas


9.novembrī plkst. 16:00 Briežuciema pagasta Tautas namā

Filma "Homo Novus"


10.novembrī plkst. 19:00   Vectilžas sporta un atpūtas centrā

Svētku koncerts "Mana dziesma, mana deja, mana tauta"

Plkst. 22:00 Balle ar Arni Grapu. Ieeja bez maksas


11.novembrī

Plkst. 14:00 Balvo   Ekspedīcija "Balvu ozoli stāsta"(tikšanās pie Balvu Novada muzeja)

Plkst. 15:00 Kubulu kultūras namā

Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas

No plkst. 17:00 – 20:00 Akcija "Iegaismo Brīvības ielu!" Balvos

Plkst. 18:00 Lāčplēša dienas atceres pasākums - lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Balvu pamatskolas, līdzi ņemot lāpas. Gājiens noslēgsies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.


Tilžas pagastā

Plkst. 14:00 Kāpessila kapos

Piemiņas brīdis pie Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pieminekļa

Plkst. 14:30 Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Svētā Mise

Plkst. 15:30 - Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Koru koncerts "No tālām noskaņām līdz sudrabotai gaismai"

Plkst. 16:30 Lāpu gājiens no Tilžas vidusskolas un Tilža   Svētā Jāzepa Roma   katoļu baznīcas uz Balto krustu Akuču purva malā un pieminekli Tilžas novada nacionālajiem partizāniem. Lāpu gājiens noslēgsies ar piemiņas brīdi Tilžas centrā.


12.novembrī Balvu muižā

Plkst. 10:00 Animācijas filma "Saule brauca debesīs". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas


13.novembrī plkst. 16:00   Balvu Centrālajā bibliotēkā

Izstādes "Brīvības ielas stāsts" atklāšana

Plkst. 18:00 Balvu muižā

Dokumentālā filma "Kurts Fridrihsons" Ieeja bez maksas

Plkst. 19:30 Balvu muižā

Filma "Tēvs nakts". Ieejas maksa EUR 1,00


14.novembrī Balvu muižā

Plkst. 18:00 Filma "Homo Novus". Ieejas maksa EUR 1,00

15.novembrī Balvu muižā

Plkst.18:00 Filma "Nameja gredzens".Ieejas maksa EUR 2,00


16.novembrī plkst. 19:00   Briežuciema pagasta Tautas namā

Valsts svētku pasākums "Rakstu rakstos ierakstīti". Deju vakars. Adītu cimdu izstāde. Anitas Pundures ģimenes apkopoto seno laikrakstu izstāde.


17.novembrī

Plkst. 18:00 Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē

Latvijai 100- valsts svētku pasākums

Plkst. 19:00 Krišjāņu tautas namā

Latvijas simtgadi sagaidot, ar skanīgām dziesmām uz svētku koncertu "Sirds mana dzied", ielūdz "Dricānu dominante". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē

Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Balvu pagasta Tautas namā

Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums "Teic – kur zeme skaistākā"

Plkst.21:00 Balvu pagasta Tautas namā Valsts svētku balle kopā ar grupām "Pie letes" un "Alise". Ieeja bez maksas

Plkst. 19:00 Bērzpils vidusskolas sporta zālē

Valsts svētku koncerts un Bērzpils pagasta "Gada cilvēks 2018" godināšana. Deju vakars kopā ar grupu "Kamēr jauni". Deju vakaram var rezervēt galdiņus pa tel. 27872031 līdz 15.novembrim


18.novembrī

Plkst. 14:00 Kubulu kultūras namā

Balvu novada svinīgs sarīkojums "Mūsu kopā gūtais prieks". Muzicē latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele", Balvu un Kubulu tautas mākslas kolektīvi.

Plkst. 20:00 Balle, muzicē grupa "Bruģis" Ieejas maksa EUR 3,00. Iespēja rezervēt galdiņu iepriekš, tel.26367693

Plkst. 19:00 Tilžas kultūras namā

Svētku koncerts "Tēvzemes sirdspuksti"

Plkst. 21:30 Svētku balle. Spēlēs grupa "Draugi"