LV EN LT RU DE

Saulgriežu un Līgo svētku pasākumi Balvu novadā

20.06.2020-23.06.2020, Balvi, Balvu novads

20.jūnijā 10:00 Radošā darbnīca Vectilžā. Dabas materiālu dekori – zāļu paklāji, Saules rakstu zīmes gatavošana, vainagu pīšana. Pirms Jāņiem vācamie ārstniecības augi. "Pušķis Līgai" (no lauku ziediem), "gatavojam stabulīti" (stabules izgatavošana no kārkliem).

20. jūnijā 19:00 Ielīgosim Jāņus Bērzkalnē. Piedalās Rubeņu ciema dramatiskais kolektīvs un Beņislavas lauku kapella „Lazdukalns”. Bērzkalnes estrādē

21.jūnijā Vasaras saulgriežu ieskandināšana Krišjāņos pie tautas nama:

10:00 Zaļais tirdziņš

12:00 Aicinām visus piedalīties "Dārgumu " meklēšanas spēlē "Slēpņo Krišjāņos" /Spēlē aicināti iesaisties individuālie slēpņotāji, komandas un ģimenes/ Slēpņošana būs iespējama arī turpmāk, iepriekš sazinoties ar kultūras darba organizatori.

15:00 Muzikāls sveiciens "Kas tos Jāņus ielīgoja"


21.jūnijā 16:00 Briežuciemā pie tautas nama Saulgriežu koncerts. Muzicēs grupa "Rolise" - ar skaistām melodijām aizgaiņāsim visas nebūšanas un sveicināsim vasaras pilnbriedu. Ņemiet līdz sedziņas sēdēšanai pļavā.

21. jūnijā 20:00 Jāņu ielīgošanas koncerts ar vokālo ansambli "Vālodzīte" un skaistām dziesmām Jura Ķirsona izpildījumā Lazdulejas pagasta estrādē

21.jūnijā 22:20 Saulgriežu ugunskura iedegšana brīvdabas estrādē Tilžā. Ievērojot noteikto distancēšanos, ugunskura rituālā jāņabērni varēs piedalīties klātienē, kā arī varēs vērot tiešraidē Facebook lapā "Tilžā notiek labas lietas".

22.jūnijā. 19:00 Saulgriežu ielīgošanas koncerts kopā ar kapelu "Aizezeres muzikanti" un folkloras kopu "Olūts" pie Vīksnas pagasta pārvaldes laukumā. Īpaši nelabvēlīgu laika apstākļos, pasākums notiks Tautas namā.

23. jūnijā 18:00 Līgo vakara noskaņa Balvos, laukumā pie kultūras nama dziedot, dejojot, muzicējot kopā ar Igauņu ģimenes kapelu no Gaigalavas, bērnu vokālo studiju "Notiņas", deju kolektīvu "Balvu vilciņš", kori "Pīlādzis" un Balvu teātri.

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot 2 metru distanci un vispārējos epidemioloģiskos norādījumus. Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.


Plašāka informācija par pasākumiem www.balvi.lv , par atpūtas iespējām Balvu novadā www.turisms.balvi.lv