Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/objects/list?c=5&pp=11

Tūrisma objekti

Skatīt kartē | Izdrukāt karti | POI fails
Kultūrvēsturiskie objekti
Tirgus laukums 11,Preiļi, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Tel. +371 65322801. Mob. tel. muzeja tel.nr.+371 65322731
Kultūrvēsturiskie objekti
Prezma, Silmalas pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4636
Tel. +371 64644830 (pašvaldība)
Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca. Sarkanu ķieģeļu mūra dievnams ar diviem augstiem torņiem, uzcelts 1859. gadā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Kultūrvēsturiskie objekti
Priedaine, Dārza iela 30, Krāslava, Krāslavas nov.
Mob. tel. +371 29498216
Tā ir jaunākā baznīca novadā. 2007.gadā iesvētīta Eiropas aizbildņu Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas godam. Priedaines baznīcas dārzā atrodas Dievmātes grota un statuja.
Kultūrvēsturiskie objekti
Puša, Pušas pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4635
Tel. +371 64646045 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29139057
1743. g. celta koka baznīca. Ir bijusi dominikāņu apmešanās vieta. 3 altāri ar kokgriezumiem. Valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Kultūrvēsturiskie objekti
Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV 5742
Mob. tel. 371 26171746 (mācītājs); 371 28345990 (draudze)
Tipisks mūra baznīcas paraugs. Celta no pelēkajiem akmeņiem 1852. gadā pēc arhitekta Paracco projekta.
Kultūrvēsturiskie objekti
Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV 5736
Tel. 371 657 29724
Pirmo baznīcu cēla dominikāņi 1699. gadā, pēdējo pelēku mūra dievnamu 1932. gadā iesvētījis dekāns A. Urbšs. Tā ir klasiska, pamatīga trīsstāvu celtne ar jaušamu lauku naivismu interjerā, pirms dažiem gadiem veiksmīgi restaurēta, svētdienās baznīcēnu lūgšanas papildina ērģeļmūzika.
Kultūrvēsturiskie objekti
Salienas pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65422818
Pazīstamais ornitologs un bērnu rakstnieks K.Grigulis (1884 - 1972) dzimis Salienas pag. "Stumpuros", kur pagājusi viņa bērnība. Piemiņas akmens uzstādīts 1994.gadā un tajā iekalts gudrības simbols - pūce.
Kultūrvēsturiskie objekti
Rēzekne, LV - 4600
Tel. +371 64622222
Pēc vācu krustnešu iebrukuma 13.gs. beigās līdz pat 16. gs. vidum Rēzekne ir Livonijas ordeņa fogta rezidence.
Kultūrvēsturiskie objekti
Atbrīvošanas aleja 87/ 89, Rēzekne, LV - 4601
Tel. +371 64623500
Baznīcas celtniecība pabeigta 1936. gadā. Baznīca veltīta Sāpju Dievmātei (centrālais altāris). Apskatāmas 20. gs. sākuma svētbildes, baznīcas dārzā Fatimas Dievmātes statuja. Suvenīrus iespējams iegādāties dievkalpojumu un baznīcas svētku dienu laikā.
Kultūrvēsturiskie objekti
Raiņa iela 4, Rēzekne, LV - 4601
Vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Baznīca celta1938.gadā, atjaunota un draudzes īpašum;a atgūta1994. gadā. Apskatāma A.Egles altār glezna "Kristus glābj slīcējus", kas pusgadsimta garumā tika uzskatīta par pazudušu.
Kultūrvēsturiskie objekti
Siņicina iela 4, Rēzekne, LV - 4601
Tel. +371 64625471. Mob. tel. +371 26354441
Viena no skaistākajiem vecticībnieku baznīcam Latvijā ar unikālo – smagāko Latvijā zvanu (svars - 5 tonnas). Iespēja apskatīt vienīgo Latvijā Vecticībnieku muzeju, kura ekspozīcija stāsta par Latgales vecticībnieku dzīves dažādiem aspektiem (iepriekšpieteikšanās - tel.+371 26354441).
Kultūrvēsturiskie objekti
Latgales iela 88b, Rēzekne, LV - 4601
Tel. +371 64624522
Ir lielākais dievnams Rēzeknē. 1914. gadā Jēzus Sirds katedrāle tika iesvētīta. Ēkas fasādes daļa ir veidota pseidoromantisma, savukārt altāra daļa - pseidogotiskas stilā.
Kultūrvēsturiskie objekti
Atbrīvošanas aleja 98a, Rēzekne, LV - 4601
Mob. tel. +371 25778825
Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Apskatāmas daudzas ikonas un mākslas priekšmetu kolekcija. Visvecākā Rēzeknes pilsētas dievnama celtniecība uzsākta 1840. gadā. Baznīcā apskatāms trīslīmeņu ikonostass. Blakus baznīcai atrodas 1867. gadā celta Sv. A. Ņevska kapliča.
Kultūrvēsturiskie objekti
Krāslavas iela 5, Rēzekne, LV - 4601
Mob. tel. +371 26615683
Kultūrvēsturiskie objekti
Rikava, Rikavas pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4648
Tel. +371 64607081 (pašvaldība)
Baznīcas celtniecību 19. gs. sekmējis grāfs Riks, kā vārdā nosaukts Rikavas ciems. Blakus baznīcai atrodas kapi un kapella, kur atrodas grāfa Rika kapa vieta. Vietējās nozīmes kultūras piemineklis.
Kultūrvēsturiskie objekti
Rogaiža, Pildas pag., Ludzas nov., LV 5733
Tel. 371 657 29458. Mob. tel. 371 26488140
18. gs. celta nelielā koka kapella atrodas Rogaižu kapos un ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. To cēlis Rogaižu muižas īpašnieks Ķelpšs par godu Sv. Antonam.
Kultūrvēsturiskie objekti
Rudzāti, Parka ielā 1, Līvānu nov., Līvānu nov., LV 5328
Tel. +371 65326369
Kultūrvēsturiskie objekti
Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, Riebiņu nov., LV 5329
Tel. 371 65322041. Mob. tel. +371 22124212
Pirmā zināmā Rušonas katoļu baznīca ir bijusi koka ēka, domājams, ka tā celta 16. gadsimtā. To sagrauj Zviedru – Poļu kara laikā. Jaunu koka baznīcu uzceļ Jezuīti 1677. gadā, taču 1766. gadā tās vietā tiek uzcelta jauna, jau trešā koka baznīca, bet 1816 gadā par Ivetas Seleckas līdzekļiem top tagadējā mūra baznīca. Zem baznīcas atrodas pagrabi, kuri vēsta, ka tur savulaik ir apbedīti mūki. Pēc draudzes vecākā versijas 2016. gadā Rušonas baznīca varēs svinēt savu 200 gadu jubileju. Jau tagad baznīcas ģērbkambarī rodamas vēsturiskas liecības, piemēram, bijušo priesteru ornati.
Kultūrvēsturiskie objekti
Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas nov., LV 5740
Mob. tel. 371 29327265
Teikām apvītā baznīca celta 1770. gadā, atrodas valsts aizsardzībā. Baznīca sākotnēji būvēta kā Salnavas muižkunga kapella, kas pēc tam kļuva par Kārsavas draudzes filiālbaznīcu. 1989. gadā baznīca atjaunota un reģistrēta kā Salnavas draudzes baznīca.
Kultūrvēsturiskie objekti
Sarkaņi, Lendžu pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4625
Tel. +371 64644726 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29454640
Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca uzcelta 1860. gadā. Tā ir ļoti vienkāršas četrstūrainas formas laukakmeņu celtne ar nelielu kvadrātveida tornīti virs jumta pie ieejas. Baznīcas altārī novietota no vecās baznīcas pārmantotā svētbilde, darināta 15.,16. gs. – Dievmāte Brīnumdarītāja sudraba tērpā, kurai piemīt dziedinošs spēks. Sarkaņi uzskatāmi par vienu no vecākajām svētvietām Latgalē un arī šobrīd ir svētceļojumu mērķis.
« 1 … 8 9 10 11 12 13 14 »
2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra