Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/objects/view?id=1525

Kroma kolns

Amatniecība
Biedrības pamatnodarbošanās ir 9.-13. gadsimta Latgales senvēstures notikumu un kultūrvides popularizēšana un imitēšana. Kroma kolna bruoliste Latgalē ir vienīgā vēstures aktīvistu un rekonstruktoru biedrība, kas pēta Latgales senvēsturi un kultūru, rīko dzīvās vēstures pasākumus, demonstrē unikālās, krāšņās un daudzveidīgās rotas un sagšas, seno karavīru ekipējumu, ieročus, cīņas mākslu un sadzīvi, lai ikviens interesents gūtu priekšstatu par tā laika seno latgaļu vērtībām, laiku un telpu.
Lapas apmeklētāju novērtējums:
Adrese:
Priežu kalns, Pušas Zundi, Andrupenes pagasts, GPS: 56.205950, 27.3181653, Dagdas nov., LV - 5687
Telefoni:
Mob. tel. +371 26352522
E-pasta adrese:

Vairāk informācijas ...

Novads:
Dagdas novads
Pasākumi:
Ir
Ekskursijas:
Ir

Amatniecība ...

Amatniecības veids:
Biedrība dibināta 2012. gada 7.augustā. Tās dibinātājs, biedrības vadītājs un bruolistes virsaitis ir Aleksandrs Lubāns. Kroma kolna bruolistē darbojas ap 30 biedru no dažādiem Latgales novadiem.

Bruolistes biedri cēli tur godā novada simbolu – Latgales karogu. Tā autors ir Kroma kolna bruolistes karodznieks Māris Rumaks. Tajā pašā laikā bruolistei ir arī savs karogs un simbolika.

Biedrības aizsākumi meklējami dažu vēstures entuziastu sarunās par nepieciešamību daudz dziļāk pētīt savas saknes, Latgales vēstures vēl neapzinātos aspektus, īpaši pievēršoties latgaļu senvēsturei pirms kristietības ienākšanas Latvijas teritorijā, kas daudziem mūsdienās vēl aizvien ir noslēpumā tīts vēstures periods.

Aleksandra Lubāna vadībā Dagdas novada Pušas Zundos Priežu kalnā Kroma kolna bruoliste ir uzsākusi darbu pie latgaļu cilšu koka pils rekonstrukcijas. Tā šobrīd ir arī vieta, kur bruolistes biedri tiekas vismaz reizi mēnesī, lai apmainītos ar aktuālo informāciju gan saistībā ar vēstures pētīšanu, gan īstenotajām un plānotajām aktivitātēm. Bruolistes biedri pulcējas arī uz talkām, lai kopīgi īstenotu ieceri par īstas latgaļu koka pils uzcelšanu tepat Latgalē.

Katra gada priekšpēdējā augusta nedēļā Kroma kolnā notiek ikgadējie Kroma kolna svētki, kad kopā sanāk visi biedri, biedrības atbalstītāji un interesenti. Svētku laikā tiek godināti aktīvākie biedrības biedri, kā arī pēc īpašiem pārbaudījumiem tiek uzņemti jaunie.

Ik gadu tiek veidota Kroma kolna bruolistes hronika, lai dokumentētu visus ierakstus, publikācijas un rakstus par Kroma kolna brolistes darbību Latgales vārda un vēstures popularizēšanā Latvijā un starptautiski.

Kroma kolna bruoliste Latgales vēstures popularizēšanā sadarbojas ar tādiem partneriem kā:

- Ludzas amatnieku centru, kura misija ir veicināt seno latgaļu arodu prasmju un amatniecības tradīciju saglabāšanu, celt to prestižu sabiedrībā un piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem iepazīt latgalisko dzīvesziņu caur amatnieku un mākslinieku darbiem;

- Biedrību „Malny Vylki” (Aivars Ušpelis, Vēsma Ušpele), kas aktualizē tradicionālo Latgales melnās keramikas darbu tapšanas procesu – no virpošanas ar kājminamo virpu līdz to apdedzināšanai svēpējuma tehnikā. Aivars Ušpelis ir viens no "Pūdnīku skūlas" podniekiem, kas izmanto senču uzkrātās zināšanas melnās keramikas trauku veidošanā. Vēsma Ušpele ir keramiķe un māksliniece;

- Vietējiem lociniekiem, kalējiem, ādas amatniekiem un citu jomu meistariem, kā arī ar vietējām folkloras kopām, Dagdas novada pašvaldību un citām novadā esošajām institūcijām.

Kroma kolns ir atpazīstams arī kā tūrisma objekts, kas ir ierindojas starp 45 Latvijas tūrisma pērlēm un ir iekļauts 99 privātmuzeju un kolekciju sarakstā.

Kultūrvēsturiskie objekti ...

Apraksts:
Biedrības pamatnodarbošanās ir 9.-13. gadsimta Latgales senvēstures notikumu un kultūrvides popularizēšana un imitēšana. Kroma kolna bruoliste Latgalē ir vienīgā vēstures aktīvistu un rekonstruktoru biedrība, kas pēta Latgales senvēsturi un kultūru, rīko dzīvās vēstures pasākumus, demonstrē unikālās, krāšņās un daudzveidīgās rotas un sagšas, seno karavīru ekipējumu, ieročus, cīņas mākslu un sadzīvi, lai ikviens interesents gūtu priekšstatu par tā laika seno latgaļu vērtībām, laiku un telpu.

Muzeji ...

Pastāvīgā ekspozīcija:
Kroma kolns ir atpazīstams arī kā tūrisma objekts, kas ir ierindojas starp 45 Latvijas tūrisma pērlēm un ir iekļauts 99 privātmuzeju un kolekciju sarakstā.
2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra