LV EN LT RU DE

Daugavpilī sagatavoti jauni tūristu gidi

19.06.2017 10:18, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Pagājušās nedēļas nogalē, 16.jūnijā, Daugavpilī    noslēdzās tūristu gidu kursi, kuros gida profesijas iemaņas apguva 24 interesenti.   

Gidu apmācības sākās aprīļa otrajā pusē, un mācību procesā kursu dalībnieki apguva tūrisma un komercdarbības pamatus, izzināja Daugavpils pilsētas tūrisma resursus, mācījās publisko runu, un saskarsmes psiholoģiju. Īpaša uzmanība tika pievērsta mākslas un arhitektūras stiliem, pasaules, Latvijas un Latgales vēstures galvenajiem posmiem, Daugavpils un Daugavpils cietokšņa vēsturei, kā arī izcilām pilsētas personībām, kā arī Daugavpils pilsētas attīstības tendencēm mūsdienās. Atsevišķu apmācību bloku veidoja ekskursijas maršrutu metodikas sagatavošana, darbs ar grupu ekskursijas laikā, kā arī praktiskās nodarbības – mācību ekskursija Daugavpils vēsturiskajā centrā un Daugavpils cietoksnī.
Lai saņemtu apliecību par tūristu gidu kursu beigšanu, ikviens dalībnieks kārtoja eksāmenu, kuram bija divas daļas – teorētiskā un praktiskā.    Pēc apliecības saņemšanas gidu kursu absolventam ir tiesības griezties Daugavpils pilsētas domes tūristu gidu sertificēšanas komisijā un saņemt Daugavpils tūristu gida sertifikātu.
Priecē fakts, ka Daugavpilī būs jauni tūristu gidi, ka    pakalpojumus varēs sniegt latviešu un krievu nedzirdīgo zīmju valodā, kā arī vācu, zviedru, poļu, lietuviešu un angļu valodā.       
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26, ekskursijas Daugavpils pilsētas teritorijā ir tiesības vadīt tikai sertificētiem gidiem.
Tūristu gidu kursus rīkoja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra sadarbībā ar Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas
aģentūras
Tālr.: +371 65422818
GSM: +371 26444810
E-pasts: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv       
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.Travel
Instagram: www.instagram.com/daugavpils.travel/
Twitter: www.twitter.com/daugavpilstic
Draugiem.lv: www.draugiem.lv/daugavpilstic