Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/latgale/routes/Viducis1

» Latgale » Maršruti Latgalē

Latgales viducis 1

Lejupielādei:   Latgales viducis 1 (58.20 Kb, pdf)

Varakļāni – Lubāna – Gaigalava – Untumi – Rēzekne –Ludza – Zilupe – Dagda – Malta - Rēzekne

Dodies uz Latgales sirdi un tajā pašā laikā    Latvijas tālāko punktu un Eiropas pierobežu.
Maršruta garums Latgalē: ~290 km
Maršruta ilgums: 2-7 dienas

Varakļānu pils un parks - klasicisma stila pils celta 1783.-89.g. grāfam M. Borham pēc itāļu arhitekta V.Macoti projekta un ir viena no ievērojamākajām Latgales pilīm. Pie pils Macoti projektētais romantiskā stila ainavu parks, kur atrodas Mīlestības akmens, kas apvīts leģendām par grāfa meitas un dārznieka nelaimīgo mīlestību. Pilī iekārtots Varakļānu novada muzejs, kur aplūkojama ekspozīcija par pilsētas un Varakļānu muižas vēsturi;

Lubāns – Latvijas lielākais ezers un vieta, kur pavasaros un rudeņos apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu. Senākā apmetņu vieta Baltijā. Teirumnīku purva taka – ekskursija pa visu 3 purvu tipiem (+371 29165392); Nagļu un Kvāpānu zivju dīķi – zvejnieku sēta un makšķerēšanas iespējas (+371 29165392); Gaigalavas putnu novērošanas torņi - iespēja dabā vērot Lubāna mitrainē mītošo 224 sugu putnus (+371 26439970);

Bikavas katoļu baznīca - baznīca vairākas reizes pārbūvēta un paplašināta. Gotikas stilā veidoti altāri. Strādājis ievērojams priesteris tēvs Tomass Gumtembergs (darinājis ērģelēm kokgriezumus gotikas stilā);

Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīca Gaigalavā - Bikava 2a, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes rajons (+371 28728790, +371 29128199), kurā apskatāma veco mūzikas instrumentu kolekcija, iespējams vērot jaunu mūzikas instrumentu izgatavošanas procesu, muzicēšana. Interesenti var paši mēģināt izvilināt no esošajiem mūzikas instrumentiem kādu skaņu.

Dricānu katoļu baznīca - 1859. gadā celta baznīca. Ar kokgriezumiem rotāts Svētā Gara altāris, svēto koka statuetes. Sīmaņa - Jūdas glezna, kā vārdā nosaukta baznīca;

Rēzekne – Rēzekne atrodas uz septiņiem pakalniem, tās simbols ir Latgales atbrīvošanas piemineklis "Vienoti Latvijai", tautā saukts par Latgales Māru; Latgales kultūrvēstures muzejs - pamatekspozīcijas - Rēzekne laikmetu griežos, 20.gs. sākuma ierēdņa dzīvojamā istaba, videofilmas, pastāvīgas ekspozīcijas "Rēzekne laikmeta griežos" istabās atrodas stends un informācija ar pasaulslavenā latvieša kinorežisora Teuvo Tulio un viņa mātes latvietes baletdejotājas H. E. Rönnqvist relikvijām; Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīca - valsts nozīmes kultūras piemineklis. Apskatāmas daudzas ikonas un mākslas priekšmetu kolekcija.
Visvecākā Rēzeknes pilsētas dievnama celtniecība uzsākta 1840. gadā. Baznīcā apskatāms trīslīmeņu ikonostass. Blakus baznīcai atrodas 1867. gadā celta Sv. A. Ņevska kapliča; Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca - Baznīcas celtniecība pabeigta 1936. gadā. Baznīca veltīta Sāpju Dievmātei (centrālais altāris). Apskatāmas 20. gs. sākuma svētbildes, baznīcas dārzā - Fatimas Dievmātes statuja; Vissvētākā Jēzus Sirds katedrāle - Lielākais dievnams Rēzeknē. Kopš 1995. gada ir Rēzeknes - Aglonas diacēzes centrs ar bīskapa sēdekli;

Ludza – sena Latgales mazpilsēta ar šaurām ieliņām un tikai Latgalei raksturīgiem koka namiņiem, iespaidīgām Livonijas ordeņa pilsdrupām ezera krastā, daudziem seno latgaļu pilskalniem un apmetņu vietām, etnogrāfiskām latgaliešu sētām Ludzas muzeja ekspozīcijā un dažādu konfesiju baznīcas torņiem; Ludzas Livonijas ordeņa viduslaiku pils drupas pilskalnā (1399.g.) – vecpilsētas centrā Tālavijas un Baznīcas ielu ietvarā, tel.+371 65707203    Ludzas vēsturiskais centrs ar koka apbūvi – pilsētbūvniecības arhitektūras piemineklis, ekskursiju var pasūtīt TIC, tālr. +371 65707203; Ludzas Novadpētniecības muzejs – ģenerāļa Kuļņeva dzimtas mājā izveidots muzejs ar brīvdabas nodaļu, tālr. +371 5723931; Ludzas Amatnieku centrs – amatniecības salons-veikals, izstāžu zāle, iespēja darboties pašiem. tālr. +371 29467925; +371 29123749; Ludzas pareizticīgo baznīca – tālr. +371 65781397; Ludzas Romas katoļu baznīca - tālr. +371 65725653;

Zilupe - pilsēta pašos Latvijas austrumos. Izveidojās 1900.gadā, pēc tam, kad tika uzbūvēts Ventspils-Maskavas – Ribinskas dzelzceļš, Zilupes dzelzceļa stacija    tika uzbūvēta 1860.gadā. Saveļinku kapliča – tajā atrodas trīs miniatūri, šaurai telpai piemēroti baroka altāri ar izcilu baroka kokgriezumu, kuri tiek datēti ar 18.gs.sāk.; Ventspils- Maskava – Ribinskas dzelzceļa staciju. Zilupes mākslas skola;

Zirgu manēža „Zirga smaids” Zaļesjē    - izjādes ar zirgiem jeb kurai gaumei un prasmei treneru pavadībā, tālr. +371 29474802;

Terehovas robežkontroles punkts – jaunā Eiropas Savienības robeža. Ekskursija tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās un ar caurlaidēm. Līdzi noteikti jābūt pasei. Caurlaides var pieteikt Ludzas TIC, tālr. +371 65707203;

Pasienes katoļu baznīca – krāšņa baroka stila arhitektūra, savdabīgā vietējo amatnieku izpildījumā, unikālu akmens dievnamu, savulaik lielākais reliģiskais centrs Latgalē, +371 28656530. Draudzības kurgāns – atklāts par godu II pasaules kara antifašistiskās koalīcijas partizāniem, 1959.gadā. Te satek kopā triju valstu robežas. Apmeklējums tikai ar RKP atļaujām, atļaujas palīdzēs nokārtot Pasienes TIP, tālr. +371 65745296; līdzi obligāti jābūt pasēm; Grebļa kalns – 5,4 km gara un ļoti šaura osu grēda, kura stiepjas starp Pintu un Šešku ezeriem. Atrodas dabas liegumā, ir izveidota dabas taka un atpūtas vietas Pintu ezera krastos. Austras koks -    viena no Vilņa Titāna skulptūrām, kura iezīmē Latvijas tālāko austrumu punktu.

Landskoronas katoļu baznīca - tagadējā mūra baznīca uzbūvēta 1828.gadā par muižtura Mārtiņa Karņicka līdzekļiem. Baznīca ir ķieģeļu celtne bez torņiem. Tel. +371 65658386; +371 29429028;

Dzejnieces M.Andžānes piemiņas istaba – Šķaunē pagasta bibliotēkas telpās apkopoti daudzi interesanti materiāli par dzejnieces gaitām gan dzimtajā pusē, par literāro darbību, gan par trimdas gadiem. Maču sādžā 1990. gadā pie dzejnieces dzimtajām mājām uzstādīts piemiņas akmens. Tel. +371 5658139;

Bukmuižas katoļu baznīca celta 1830.gadā. Valsts nozīmes mākslas pieminekļi – altāris, feretrons ar gleznām, skulptūras. Baznīca celta baroka stilā, bez torņiem. +371 65655147;

Ežezers - salām bagātākais ezers Latvijā. Tā platība ir 9,88 km2, kopā ar salām 10,65km2. Ezerā ir 69 salveidīgi veidojumi – 36 īstas salas. Lielākā Lāču sala ir 45 ha, uz kuras agrāk ir bijusi viensēta. +371 56 81420;

Piloru ozolu audze - salīdzinoši nelielā platībā šeit aug platlapju mežs, kur dominē simtgadīgi ozoli un osī ar platlapju mežam raksturīgu ļoti bagātu augu valsti. Ir ierīkota labiekārtota atpūtas vieta; +371 65681420;

Dagda – neliela, skaista un klusa Latgales mazpilsēta, tās pamatlicējs bija Jānis Francis Hilzens, kas deva apdzīvotai vietai nosaukumu Dageten. Mazpilsētas centrā ir saglabājušies 20.gs.s. sarkano ķieģeļu nami jeb tā sauktie „ebreju tirgotāju nami”. +371 56 81420; Dagdas Romas katoļu baznīca sv.Trīsvienības godam celta 1741.gadā baroka stilā. Baznīcu cēla muižnieks Jans Augusts Hilzens (1702–1767). Tā ir 42 m gara un 33 m plata trīsstāvu telpa ar cementa grīdu, mūra velves griestiem. Trīs grezni mūra altāri ar karnīzēm un pilastriem. +371 65653634, +371 65681420
Dagdas pareizticīgo baznīca – Dagdas draudze tika atjaunota tikai 1995. g. +371 65681420, +371 26390591.

Dagdas vecticībnieku baznīca – ēka nav kultūrvēsturiskais piemineklis, toties liela vērtība ir baznīcas iekšējam aprīkojumam un svētlietām; +371 65681420;

Etnogrāfiskais muzejs Andrupenes lauku sēta - 20. gs. sākuma celtņu komplekss. Te apskatāmi senču sadzīves priekšmeti un darba rīki. Katrs var pamalt graudus rokas dzirnās un pakult ar īstu spriguli. Pēc iepriekšēja pasūtījuma zvanot pa tālr.+371 26458876 muzejs piedāvā Latgales nacionālo ēdienu degustāciju.

Akmens mēness kalendārs Litavniekos - var apskatīt mūsu senču kulta akmeņu kolekciju; +371 28702943;

Viesošanās pie keramiķa Aivara Ušpeļa darbnīcā – meistars lielu uzmanību pievērš tradicionālo māla apstrādes paņēmienu pētīšanai un saglabāšanai, izmanto cilvēkam un videi nekaitīgu tehnoloģiju un cenšas celt amatniecības prestižu, organizējot izstādes un īstenojot dažādus projektus. Ir apskatāma arī senlaicīgu priekšmetu kolekcija. Meistars ir kopas „Pūdnīku skūla” dalībnieks;

Z/s „Untumi” piedāvā baudīt lauku atpūtu un izjādes ar zirgiem. Daudzi jaunlaulātie iegriežas „Untumos” savā kāzu dienas ceļojuma, lai izvizinātos pajūgā.

Tuvākās naktsmītnes:

Rēzeknes novads

Ludzas novads
    Atpūtas bāze „Dzerkaļi”, +371 26324735, www.dzerkali.lv
    Viesu māja „Akmeņi”, +371 26454793, www.akmeni.lv
    Viesnīca „Ludza”, +371 26342090
    Viesu māja „Vīksnas”, +371 29466588
    Lauku mājas „Ezerzemes” +371 29488376, www.ezerzemes.lv
    Viesu māja „Meldri”, +371   29485444
    Atpūtas bāze „Zirga smaids”,   +371 29492552, +371 29474802, www.zirgasmaids.lv

Krāslavas novads
    Atpūtas komplekss „Obiteļa”, +371 29152078
    Brīvdienu māja „Tinēji” +371 26832249
    Brīvdienu māja „Vējrozes” +371 29758771
    Viesnīca „Avotiņš”, +371 56 81158
    Brīvdienu māja “Pinti” +371 26410859
    Brīvdienu māja “Ezersētas”, +371 29166229

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra