Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/latgale/lraa/projekti/latgales_kaunas_investiciju_portfeli

» Latgale » Latgales reģiona attīstības aģentūra » Projektu datu bāze

Projekts “Latgales un Kauņas investīciju portfeļi”

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Phare 2003.gada “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros.

Projekta pieteicējs un īstenotājs – Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”
Projekta partneris – „Kauņas reģiona attīstības aģentūra”
Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt jaunu darba vietu radīšanu un ienākumu palielināšanos, veicinot investoru piesaisti, tādējādi sekmējot ražošanas un pakalpojumu sektoru attīstību.
Projekta konkrētie mērķi ir:
Projekta kopējais budžets ir 62 384 EUR, no kura ir ES Phare līdzfinansējums 49 894 EUR apjomā.
Projekta kopējais ilgums ir 10 (desmit) mēneši – no 29.11.2005 līdz 28.09.2006.
Projekta īstenošanas laikā:
  • sadarbībā ar konsultantiem, kam ir pieredze investīciju piesaistīšanā, tiks sagatavoti un novadīti mācību semināri pašvaldībām un uzņēmējiem ar mērķi apkopot pieredzi investīciju piesaistīšanā Latvijā un citu valstu pierobežu reģionos;
  • sadarbībā ar konsultantiem un pamatojoties uz potenciālo investoru viedokli par to, kāda informācija un pakalpojumi varētu stimulēt investorus uzsākt darbību reģionos un kas atvieglotu viņiem šo procesu, tiks sagatavoti „investīciju portfeļu” materiāli;
  • sadarbībā ar konsultantiem notiks darbs ar konkrētiem investoriem;
  • informācija par investīciju iespējam Latgales un Kauņas reģionos tiks publicēta Latgales un Kauņas reģionu attīstības aģentūru mājas lapās: www.latgale.lv, www.krda.lt
Projekta ieguvumi:
  • projekts nodrošinās iespēju potenciāliem investoriem vairāk uzzināt par investīciju iespējām Latgales un Kauņas reģionos;
  • tiks paaugstināts pašvaldību speciālistu zināšanu līmenis par investīciju piesaisti un sekmēt ekonomisko attīstību;
  • projekts uzlabos uzņēmēju, arī potenciālo investoru pieeju pie informācijas par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latgales reģionā;
  • projekta veiksmīgās īstenošanas rezultātā tiks uzsākts darbs konkrētu investoru piesaistei, kas jau viena – pusotra gada laikā veidos jaunas darba vietas un pieprasījumu pēc vietējām precēm un pakalpojumiem;
  • projekta ietvaros tiks sagatavoti informatīvi materiāli, izveidotas datu bāzes, lai veicinātu informācijas izplatīšanu potenciālajiem investoriem, kā arī organizēti semināri aģentūru un pašvaldību speciālistiem un uzņēmējiem par sadarbības iespējām un metodēm investoru piesaistē.
2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra