Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma/latgales_kulturas_programma_2014

» Latgale » Latgales kultūras programma

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2014.gads

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2014. gada 10.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2014.gada maija līdz 2014. gada decembrim ieskaitot.

Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2014. gada 31.martā tika iesniegti 103 projekti ar pieprasīto finansējumu 330 571.32 EUR.
Ekspertu komisija periodā no 01.04.2014.- 09.04.2014. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja 42 projektus „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” finansiālā atbalsta saņemšanai.
2014.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu saņems 42 sekojoši projekti:
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties pie LRAA projektu vadītājas Ivetas Mukānes, tālr. 29193915, e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
Informāciju sagatavoja:
Iveta Mukāne
Latgales reģiona attīstības aģentūra
projektu vadītāja
tālr.65428111, 29193915
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra