Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/images/gallery?id=1347

» Riebiņu novads

Riebinu muiza un parks

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra