Šis puslapis išspausdintas iš Latgalos turizmo informacijos portalo
LT: http://visitlatgale.com/lt/images/gallery?id=206&pp=2

» Krāslava » Daba

Grāfu Plāteru parks Krāslavā

2007 Latgalos regiono plėtros agentūra