LV EN LT RU DE

Jauna tematiskā pastmarka par Latgali – „Smalkā najāda”

27.06.2018 14:43, Uldis Suško
Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izdod jaunu tematisku pastmarku par Latgali – „Smalkā najāda” (www.pasts.lv). Smalkā najāda (Najas tenuissima) ir unikāls ūdensaugs, kam visā pasaulē šobrīd zināmas nedaudz vairāk par 50 atradnēm, no kurām trīs atradnes atrodas arī Sauleskalna ezerzemes ezeros pie Krāslavas. Smalkās najādas atradne Sivera ezerā vērtējama kā šīs sugas bagātākā atradne visā pasaulē. Kā ļoti rets un apdraudēts augs smalkā najāda ir iekļauta Eiropas Padomes Sugu un biotopu aizsardzības direktīvā un ir aizsargājama visā Eiropas Savienības teritorijā. Smalkās najādas pastmarkas nomināls ir 0,85 euro un tā ir paredzēta sūtīšanai pa visu pasauli. Pastmarku, tās bloku un pirmās dienas aploksni ir zīmējis mākslinieks Edgars Folks. Blokā ir ieklautas četras pastmarkas un tās apmalē ir attēlotas arī vairākas citas tīro un dzidro Sauleskalna ezerzemes ezeru retās un apdraudētās ūdensaugu sugas – Dortmaņa lobēlija (Lobelia dortmanna, zieds), Latgales un Sēlijas ezeriem raksturīgā mieturu hidrilla (Hydrilla verticillata), kā arī lašveidīgo kārtas zivju suga – repsis jeb seļava (Coregonus albula). Šī pastmarka un pirmās dienas aploksne, mūsuprāt, būs izcils Latgales tēla nesējs pasaulē, veicinās Latgales novada atpazīstamību Eiropā un visā pasaulē, radot cilvēkos interesi par šo unikālo augu un Latgales ezeriem, kā arī vēršot uzmanību uz Latvijā un īpaši Latgales ezeros sastopamajām izcilajām dabas vērtībām, kas ir jāpopularizē, jāsargā un jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Pastmarkas izdošana ir arī nozīmīgs pienesums dabas tūrisma veicināšanā Latgalē un visā Latvijā. Tāpēc aicinām J pasūtīt smalkās najādas marku un pirmās dienas aploksni, tā palīdzot izplatīties Latgales, tās tīro ezeru un smalkās najādas stāstam! Šobrīd paredzētais markas metiens ir 30000 eksemplāru, bet tas var tikt mainīts atkarībā atkarībā no nepieciešamā marku krājuma Latvijas Pasta noliktavās. Savukārt šobrīd paredzētais pirmās dienas aploksnes metiens ir 1000 eksemplāri un vienas aploksnes mazumtirdzniecības cena pie šī metiena ir aptuveni 0,60 euro. Šajā sakarā esam vienojušies ar Latvijas Pasta Filatēlijas un vērtspapīru departamenta direktoru Edmundu Bebriša kungu par iespēju papildus pasūtīt smalkās najādas markas un pirmās dienas aploksnes, kas ļautu palielināt gan markas, gan pirmās dienas aploksnes tirāžu. Aploksnes gadījumā papildus pasūtījumi ļautu samazināt tās izmaksu un padarīt tās iegādiizdevīgāku. Pasūtīt smalkās najādas marku un pirmās dienas aploksni var, sūtot informāciju par pasūtāmo marku un/vai pirmās dienas aplokšņu skaitu līdz šā gada 15. jūlijam (vislabāk elektroniskā veidā) ar norādi „Smalkās najādas markas un pirmās dienas aploksnes pasūtījums” uz Latvijas Pasta Filatēlijas un vērtspapīru departamenta adresi infofil@pasts.lv vai arī personīgi departamenta direktoram Edmundam Bebriša kungam uz adresi edmunds.bebriss@pasts.lv! Lūdzam pie līdzadresātiem pievienot arī Latvijas Dabas fonda adresi ldf@ldf.lv, lai arī mēs zinātu, cik markas un aploksnes papildus tiek pasūtītas. No Latvijas Dabas fonda puses varam informēt, ka šobrīd jau esam pasūtījuši 100 markas un 500 pirmās dienas aploksnes. Ikviens interesents tiek aicināts uz smalkās najādas pastmarkas pirmās dienas aploksnes zīmogošanas pasākumu, kas notiks Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā 10. augustā plkst. 14.00. Tālaikā tiks atklāta arī Latvijas Dabas fonda veidotā ceļojošā fotoizstāde „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”. Jaunā pastmarka “Smalkā najāda” ir jau otrā, kas veltīta Sauleskalna ezerzemei, jo jau pirms 80 gadiem (1938. gadā) tika izdota Sauleskalna ezerzemes pastmarka ar tradicionālo Sauleskalna skatu uz Dubiņu, Ārdavu un Siveru (metiens 4,7 miljoni eks.). Līdz ar to mūsu pastmarka “Smalkā najāda” savā ziņā turpina jau sen iesāktu tradīciju. Lai informētu sabiedrību par Sauleskalna ezerzemes unikālajiem ezeriem, to dabas vērtībām un videi draudzīgu apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds šā gada vasarā un rudenī īsteno projektu „Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”, ko finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta ievaros ir paredzēta ceļojošās fotoizstādes „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” izveidošana un izstādīšana no 12. jūlija līdz 30. novembrim astoņās Latgales pieturvietās – Skaistas Tautas namā (12. – 22. jūlijs), Dagdas Tautas namā (23.jūlijs – 2. augusts), Aulejas Tautas namā (3. – 9. augusts), Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā (10. augusts – 20. septembris), Kombuļu Tautas namā (21. – 27. septembris), Aglonas Kultūras centrā (28. septembris – 18. oktobris), Ludzas Novadpētniecības muzejā un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Izstādē tiks eksponētas unikālas 1920. – 1960. gadu un mūsdienu fotogrāfijas, 1943. – 2005. gada pastkartes un atklātnes, kā arī informācija par Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu. Papildus tam projekta ietvaros oktobrī un novembrī ir paredzēti arī 11 izglītojoši semināri par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu vienpadsmit Latgales pieturvietās – Aglonas vidusskolā, Grāveru un Šķeltovas Tautas namos Aglonas novadā, Dagdas vidusskolā, Andrupenes un Konstantinovas Tautas namos Dagdas novadā, kā arī Krāslavas valsts ģimnāzijā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, Aulejas, Kombuļu un Skaistas Tautas namos Krāslavas novadā. Ģirts Strazdiņš Latvijas Dabas fonda direktors U. Suško, 27177821