PRINT_INFO
PRINT_ADDRESS: http://visitlatgale.com/en/images/gallery?id=845

» Rezekne » Churches

Rēzeknes vecticībnieku lūgšanascnams

2007 Latgale Region Development Agency